4.5 Buurtprofiel V5

4.5 Buurtprofiel
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.5 Buurtprofiel

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

De stad van de toekomst
Bevolkingsgroei <-> bevolkingskrimp

Ontwikkeling tot:
  • Duurzame stad
  • Smart city

Slide 9 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Herstructurering van 19e eeuwse bedrijventerreinen. 
  • Bedrijven weggetrokken -> leegstand en verloedering
  • Tegelijk: meer reizigers en gebrek aan woonruimte


Te onderscheiden in:
  1. Verdichting: meer m² vloeroppervlak per hectare, dus meer hoogbouw
  2. Transformatie: gebied krijgt nieuwe functie: bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie 
  3. Renovatie: Opknappen van karakteristieke gebouwen (industrieel erfgoed) 

Slide 10 - Slide

Het buurtprofiel

Slide 11 - Slide

Model van een stad

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 12 - Slide

Hoe verder naar buiten hoe...

Slide 13 - Slide

Stad -> wijk -> buurt

Slide 14 - Slide

Buurtprofiel
  1. Woningkenmerken
  2. Bewonerskenmerken
  3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Segregatie-index

De segregatie-index loopt van 0 (evenredige spreiding over de
stad) tot 100 (complete segregatie). 

De waarde van de segregatie-index kan worden
geïnterpreteerd als het percentage van een groep dat zou moeten verhuizen om eenverdeling over de stad te krijgen die evenredig is aan die van de overige bevolking
(Tesser et al. 1995)

Slide 17 - Slide