Didactiek Periode 3 week 1

Didactiek
Periode 3
Week 1
Paragraaf 4.1
1 / 12
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactiek
Periode 3
Week 1
Paragraaf 4.1

Slide 1 - Slide

Programma 
 • Terugkijken 
 • Deze periode
 • Deze les
 • Theorie paragraaf 4.1  doornemen 
 • Opdracht maken 

Slide 2 - Slide

Deze periode 
Leerlingen activeren en stimuleren bij: 
les 1= De sociaal emotionele ontwikkeling 
les 2 = De  creativiteitles 3 = Gezonde manier van leven en bewegen
les 4 = De taalontwikkeling 
Eigen deskundigheid vergroten: 
Les 5= De functie van reflecteren
Les 6=  Het communicatieproces 
Les 7 = Het geven van feedback 


De student weet wat de functie van reflecteren is.
De student kent het communicatieproces en is zich bewust van zijn eigen manier van communiceren.
De student oefent met het geven en ontvangen van feedback.
 
Slide 3 - Slide

Deze les:
 • Je  weet hoe de  sociaal emotionele ontwikkeling van een kind kunt stimuleren met activiteiten.
 • Je weet hoe je de 6 interactievaardigheden kunt gebruiken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling 
 • Je kunt gerichte activiteiten bedenken die de band tussen jou en de leerling(en) kan verbeteren

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij Sociale ontwikkeling?

Slide 5 - Mind map

Waar denk je aan bij Emotionele ontwikkeling ?

Slide 6 - Mind map

Wat is de rol van de OA bij deze ontwikkeling?

Slide 7 - Open question

Wat is het doel van een gezonde soc-emotionele ontwikkeling? 
 
Zelfvertrouwen
Positief zelfbeeld
Blij met zichzelf
Goed voor zichzelf opkomen 
Herkennen en omgaan met emoties en gevoelens.
Samenwerken 

Slide 8 - Slide

De zes pedagogische vaardigheden 
1. sensitieve responsiviteit (oog hebben voor behoeften en gevoelens)
2. autonomie stimuleren (inbreng kinderen serieus nemen)
3. structuur en grenzen bieden (creëren van veiligheid)
4. praten en uitleggen (inlevingsvermogen stimuleren)
5. ontwikkelingsstimulering
6. positieve interacties tussen kinderen stimuleren (begeleiden van samenspelen, samenwerken en evt. conflicten)

Slide 9 - Slide

   Hoe kun je als OA belangrijk zijn? 

- warmte uitstralen
- belangstelling tonen
- inlevingsvermogen
- optimisme
- veiligheid biedend
- duidelijkheid
- consequent zijn

Slide 10 - Slide

Wat draagt deze vaardigheid bij aan: 
 • Zelfvertrouwen
 • Positief zelfbeeld
 • Blij met zichzelf
 • Goed voor zichzelf opkomen
 • Herkennen en omgaan met emoties en gevoelens.
 • Samenwerken 

Slide 11 - Slide

Eindopdracht: mindmap 
 Neem een groot vel papier waarop je een mindmap gaat maken.
a. In het midden : sociaal emotionele ontwikkeling
     6 takken:  zelfvertrouwen, 
                          positief zelfbeeld, 
                          voor jezelf opkomen,
                          inlevingsvermogen ontwikkelen, 
                          met emoties omgaan 
                          samenwerken.

b.  Schrijf bij  elke tak welke activiteiten  ( minstens 3 ) je aan kunt bieden om dit onderdeel te stimuleren. 
( gebruik het boek )  
d. vraag- en geef feedback aan een andere student op zijn/haar mindmap en voeg de gegeven en ontvangen feedback toe aan jouw eindopdracht.

Slide 12 - Slide