Linking words

Linking words
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2,3

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Linking words

Slide 1 - Slide

Linking words helpen je om een tekst/zin te begrijpen
Linking words helpen je om goede Engelse zinnen te schrijven
Linking words zijn dus belangrijk!!

We gaan de betekenis leren & het gebruik oefenen

Slide 2 - Slide

Linking words
zijn woorden die twee zinnen of zinsdelen met elkaar verbinden

example
I am going home. I am going to eat pizza.
I am going home and I am going to eat pizza.

Slide 3 - Slide

Verschillende soorten
toevoeging: and, also, too
tegenstelling: but, however, although
oorzaak/gevolg: because, since, so
voorbeelden geven: such as, for example
opsomming: first, second, next
verduidelijken: clearly, obviously, in fact

Slide 4 - Slide

He has a big car and he likes to drive around a lot
A
reden
B
opsomming
C
resultaat
D
tegengestelde

Slide 5 - Quiz

He was tired and as a result he fell asleep on the couch
A
opsommend
B
samenvattend
C
resultaat

Slide 6 - Quiz

Since he was tired, he fell asleep on the couch
A
opsommend
B
samenvattend
C
reden
D
tegengesteld

Slide 7 - Quiz

Due to bad weather the match is postponed
A
opsommend
B
samenvattend
C
reden
D
tegengesteld

Slide 8 - Quiz

In short, he is very good at English
A
opsommend
B
samenvattend
C
resultaat
D
tegengesteld

Slide 9 - Quiz

I like football as well as volleyball
A
opsomming
B
reden
C
resultaat
D
tegengestelde

Slide 10 - Quiz

He bought a new car despite the loss of his job last month
A
reden
B
opsomming
C
resultaat
D
tegengestelde

Slide 11 - Quiz

He was home too late although he had promised to be home early
A
reden
B
opsomming
C
resultaat
D
tegengestelde

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Link