Psychiatrie en somatiek

Psychiatrie en somatiek
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 3 min

Items in this lesson

Psychiatrie en somatiek

Slide 1 - Slide

Programma
Check-in > de beste wensen voor 2024! 

Psychiatrie en somatiek korte uitleg

Werken aan de verdieping psychische klachten versus somatische problematiek

Slide 2 - Slide

Welke lichamelijke klacht had je die vanzelf weer over ging?

Slide 3 - Mind map

Overlijden en psychiatrie
Denemarken
Finland
Zweden
Gemiddelde leeftijd man
75,5
75,7
78,2
Man met schizofrenie
55,7
58,6
59,3
Gemiddelde leeftijd vrouw
80,3
82,5
82,6
Vrouw met schizofrenie
​63,8
66,9
65,7

Slide 4 - Slide

Veel voorkomende aandoeningen in de GGZ
++ (4x zo vaak)
++
+ (2 keer zo vaak)
+
HIV
Hartklachten
Slecht gebit
TBC
complicaties bij zwangerschap en bevalling
Hoge bloeddruk
Verminderde longfunctie
Hepatitis B en C
hersenbloeding
Obesitas
Seksueel disfunctioneren
Kanker (obesitas gerelateerd)
herseninfarct
metabool syndroom
Osteoporose
Diabetes
hyperlipidemie

Slide 5 - Slide

Organische psychiatrie
Psychiatrische stoornis door lichamelijk probleem:

Korsakov/ziekte van Wernicke (ziekte van hersenen door ernstig te kort aan vitamine B1)
Delirium (plotselinge verwardheid)
Ziekte van Pick (frontotemporale dementie > FTD > VVT)
Dementie (VVT)
Chorea van Huntington (chorea = ongewilde bewegingen > stoornis in de aansturing van de spieren)

Slide 6 - Slide

SOLK Somatisch
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Lichamelijke klachten die met de huidige diagnostische mogelijkheden niet kunnen worden verklaard. ​

Diverse lichamelijke veranderingen zoals:​
Moeheid​, Pijn​

Slide 7 - Slide

Gevolgen SOLK
Bij zorgvrager
Bij hulpverlener
Voelt zich niet begrepen
Weerzin
Voelt zich afgescheept
Geen geduld
Shoppen

Slide 8 - Slide

Omgang SOLK
  1. Spreek zo veel mogelijk aan op sterke kanten en bekrachtig gezond gedrag​
  2. Geef ook positieve aandacht als geen klachten worden geuit. ​ 
  3. Ga uit van de eigen verantwoordelijkheid maar bied wel de nodige steun en structuur.​ 
  4. Erken de klachten
  5. Betuig medeleven, zonder inhoudelijk op de klachten in te gaan​
  6. Blijf alert op veranderingen in het klachtenpatroon en meldt dit.​
  7. Formuleer concrete begeleidingsdoelen​​

Slide 9 - Slide

Organische psychiatrie is
A
Alles heeft in de psychiatrie met elkaar te maken
B
Het leven in de psychiatrie is net een organisme
C
Psychiatrische stoornis door lichamelijk probleem
D
Uitval van organen door psychiatrische ziekte

Slide 10 - Quiz

Een voorbeeld van SOLK is
A
Anorexia
B
Depressie
C
Insomnia
D
Verlammingsverschijnselen

Slide 11 - Quiz

Werken opdracht Canvas
Verdieping psychische klachten versus somatische problematiek.

nabespreken klassikaal

Slide 12 - Slide