eindpresentatie

1. Wie ben ik?
2. Pedagogisch
3. Vakinhoudelijk/vakdidactisch
4. Brede professionele basis
5. Handelingsbekwaam
6. Ontwikkelpunten
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with text slides.

Items in this lesson

1. Wie ben ik?
2. Pedagogisch
3. Vakinhoudelijk/vakdidactisch
4. Brede professionele basis
5. Handelingsbekwaam
6. Ontwikkelpunten
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Mevrouw Smit
"Het draait allemaal om de leerlingen"

Slide 2 - Slide

Pedagogisch bekwaam
"Je werkt graag met en voor leerlingen. Bij jouw werkzaamheden kijk je wie je voor je hebt, wat je van die leerling kan verwachten en daarop stem je jouw handelen af. Je toont belangstelling voor de leerlingen."

- Carmen Buursma

Slide 3 - Slide

Contact met en aansluiting bij leerlingen
Differentiëren op pedagogisch gebied:
Ik kijk wie er voor me staat. 
Wie heeft er behoefte aan een succeservaring?
Wat heb je nodig?
Ook als het lijkt dat er niks aan de hand is
Specifieke pedagogische behoefte
Hoe kan ik de volgende keer mijn les verbeteren?

Slide 4 - Slide

Contact met en aansluiting bij leerlingen
Hoe heb ik mij ontwikkeld?
- Wat verwachten de leerlingen van mij?
- Rekening houden met elke leerling
Hoe kan ik groeien?
- Verdiepen in leerlingen met een specifieke pedagogische behoefte
- Hoe kan ik deze leerlingen het beste helpen?

Slide 5 - Slide

Pedagogisch klimaat en leerlingbegeleiding
Rol van de coach
Een paar weken was ik 'hulpcoach' van mijn klas 2. Elke coachles een paar gesprekjes gehouden met leerlingen. Deze eindigen met een leerdoel.
Klassenmanagement
Aardig gevonden worden gebeurt vanzelf wel.
Geen klassenmanagement =  geen les!

Slide 6 - Slide

Pedagogisch klimaat en leerlingbegeleiding
Hoe heb ik mij ontwikkeld?
- Mijn rol als coach is niet het voorkomen en verbieden, 
maar reflecteren op het gedrag
- Klassenmanagement = veel oefenen / uitproberen
Ik heb geen invloed op de omgevingsfactoren, wel op mijzelf

Slide 7 - Slide

Pedagogisch klimaat en leerlingbegeleiding
Hoe kan ik groeien?
- Verdiepen in de overgangsnormen. Hoe kan ik leerlingen helpen met het kiezen van vakkenpakket/opleiding?
- Klassenmanagement is mijn voornaamste prioriteit
Zwemmen leer je ook niet uit een boek...

Slide 8 - Slide

Vakinhoudelijk bekwaam

Slide 9 - Slide

Vakdidactische aspecten onderwijs uitvoering
Activerende werkvormen
Zijn alleen effectief wanneer deze met een doel worden ingezet
Is het leren hierdoor zichtbaar geworden?
De 5 do's van Dewey
Intrinsieke motivatie, interesse nastreven, actuele activiteiten, materiaal, innoveren en onderzoeken

Slide 10 - Slide

Vakdidactische aspecten onderwijs uitvoering
Hoe heb ik mij ontwikkeld?
- Van 'pleasen' naar 'verwonderen'
- Van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie
Hoe kan ik groeien?
- Lesgeven met behulp van 
'expliciete directe instructie' en 'leren zichtbaar maken'
- Don't tell, show! (ook fijn voor leerlingen met S.P.B)
- Voorbereiden op Nask lessen. Hoe?

Slide 11 - Slide

Reflectie op professionele ontwikkeling 
t.a.v vakdidactiek
Niet lang praten
Ik ben een 'vakgek' en ben dus geneigd om te lang te praten.
'Mevrouw, u praat altijd zo lang'
Leerstof aanpassen aan de doelgroep
- Dit betekent soms 'extra stof toevoegen of weghalen'
Wat moeten de leerlingen nu écht weten?
- Les over insectensterfte

Slide 12 - Slide

Reflectie op professionele ontwikkeling 
t.a.v vakdidactiek
Hoe heb ik mij ontwikkeld?
- Differentiëren in verwerking
- Flipping the classroom
Hoe kan ik groeien?
- Meer ervaring opdoen met differentiëren (boek gekocht)
- Zelfverzekerd zijn om te experimenteren
- Reflecteren dankzij parallelklassen

Slide 13 - Slide

Brede professionele basis

Slide 14 - Slide

Professionele samenwerking
Sociaal contact
Docent zijn is meer dan contact met leerlingen. 
Goede samenwerking is van belang
Initiatief tonen
Zelfverzekerd genoeg zijn om te helpen.
Nuttige bijdrage leveren aan vergaderingen

Slide 15 - Slide

Professionele samenwerking
Hoe heb ik mij ontwikkeld?
- Oplossingen in plaats van problemen
- Leren vragen aan collega's
Ik weet nu beter wat mijn taken zijn en wat ik kan doen
Hoe kan ik groeien?
- Initiatief tonen. Wat kan ik doen?
- Niet bang zijn om fouten te maken. Hulp vragen voor Nask
- Mezelf laten zien aan het team. Contact leggen
- Vakjargon bijleren

Slide 16 - Slide

Professionele dialoog
Literatuur
- Ik voel mij professioneel wanneer ik weet dat ik mijn handelen kan onderbouwen uit de literatuur. Ik kan mezelf verantwoorden
- Collega's beter ondersteunen en helpen
Slechte eigenschappen hoef je niet te onderdrukken
- Hoe kan je deze positief inzetten?
- Eerst observeren is niet 'slecht', maar ik mag wel vragen stellen

Slide 17 - Slide

Professionele dialoog
Hoe heb ik mij ontwikkeld?
- Mijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gemaakt
- Met vallen en opstaan kom je er wel
- Contact met collega's moest ik echt 'oefenen'
Hoe kan ik groeien?
- Ik krijg 9 klassen, ik heb veel mogelijkheid om te reflecteren
- Ik kan lessen gebruiken van dit jaar, maar ik moet nog steeds oppassen dat ik niet doorschiet in voorbereiden

Slide 18 - Slide

Waarom ben ik handelingsbekwaam?
- Ik weet dat ik nooit perfect zal zijn. Ik zal dus altijd blijven leren
- Ik sta open voor feedback vanuit collega's en leerlingen
- Klassenmanagement voor didactiek
- Ik blijf op mezelf reflecteren. Wat ging er goed en minder goed?
- Ik heb geen invloed op de omgevingsfactoren, wel op mijzelf
- Ik sta ervoor om professioneel over te komen (literatuur)
- Ik kan collega's helpen met mijn kennis
- Ik laat collega's mij helpen

Slide 19 - Slide

Ontwikkelpunten
- Klassenmanagement voornaamste prioriteit
- Sociale vaardigheden blijven 'oefenen'
- Leerlingen laten verwonderen (demonstratiepractica)
- Belemmerende ideeën (worst-case scenario's) van me             af kunnen schudden
- Trots zijn op mijzelf

Slide 20 - Slide