BS 2 piramides mavo 4 hoofdstuk ecologie 2022-2023

Welkom!
Pak je boek
Pak je ipad of telefoon
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom!
Pak je boek
Pak je ipad of telefoon

Slide 1 - Slide

Planning
Herhaling
Leerdoel
Theorie
Filmpjes
Check leerdoelen
Vooruitblik
Afsluiten

Slide 2 - Slide

Wat weet je al/nog?
Een sleepvraag om te kijken of de doelen van vorige les zijn behaald.

Slide 3 - Slide

bacteriën en schimmels; breken organische stoffen uit dode organismen af tot anorganische stoffen
organismen met bladgroen; zetten anorganische stoffen om in organische stoffen
planteneters, vleeseters en alleseters; leven van organische stoffen die planten maken
Consumenten
Producenten
Reducenten

Slide 4 - Drag question

Verzin een voedselweb die minimaal uit 4 schakels bestaat

Slide 5 - Open question

Leerdoelen deze les:
-Je kan omschrijven wat piramides van 
aantallen en van biomassa weergeven. 

Je  kunt beschrijven op welke manier energie uit de voedselketen verdwijnt

Slide 6 - Slide

Ecologie

Slide 7 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 8 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 9 - Slide

schematische weergave

Slide 10 - Slide

Piramide van biomassa
Biomassa: totale hoeveelheid energierijke stoffen in een organismen

Piramide van biomassa: biomassa per schakel

Slide 11 - Slide

Biomassa

Slide 12 - Slide

piramide van biomassa

Slide 13 - Slide

Hersenkraker
Schrijf het antwoord van de volgende slide in je notities. 
Je moet dit antwoord straks een volgende slide invoeren..

Slide 14 - Slide

Los de rebus en schrijf de oplossing en jouw antwoord op de volgende slide
timer
5:00

Slide 15 - Slide

jouw oplossing en antwoord

Slide 16 - Open question

De volgende sleepvraag komt eraan....

Slide 17 - Slide

het gewicht van alle organische stoffen in een organisme
schema dat laat zien hoeveel individuen in elke schakel van een voedselketen voorkomen
schema dat laat zien wat het gewicht is van alle organische stoffen in elke schakel van een voedselketen
Biomassa
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 18 - Drag question

De volgende sleepvraag komt eraan....

Slide 19 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 20 - Drag question

Waar
Niet waar
Dieren zijn consumenten
piramide van biomassa heeft áltijd piramidevorm
biomassa is de totale massa dat producenten eten.
planten en schimmels zijn allebei recudenten
schimmels en bacterien zijn reducenten
in de cellen met bladgr.korrels vindt fotosynthesie plaats

Slide 21 - Drag question

Een piramide van biomassa heeft altijd de vorm van een piramide
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

Extra uitleg ecologie.
De volgende dia's bevatten extra uitlegmateriaal.


Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Aan de slag!
LEZEN
blz 76 t/m 78
MAKEN
 opdr 10 t/m 15
KLAAR?
Nakijken en 
test jezelf
 ( online methode)

Slide 26 - Slide