HC 1 - arbeidersklasse + hervormingen

1.3 Een industrieel en machtig Brits rijk
Arbeidersklasse en hervormingen
1 / 27
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

1.3 Een industrieel en machtig Brits rijk
Arbeidersklasse en hervormingen

Slide 1 - Slide

Deze les gaat 
hier over

Slide 2 - Slide

Let op! Einde les moet je deze vraag beantwoorden 

Slide 3 - Slide

2. De Britten en India
1765-1885
Inhoud van deze paragraaf:

  • Agrarische en industriele revolutie in GB
  • De arbeidersklasse
  • De rol van India in het ontstaan van de Britse Industriele revolutie (voor 1800)
  • De kolonien en de Britse economie (na 180o)
  • De invloed vna GB op het wereldtoneel (na 1850)
  • Industrieel kapitalisme en een vrijemarkteconomie
  • hervormingen
  • Concurrentie en verdere uitbreiding van het rijk
Terug naar 1830

Slide 4 - Slide

Deze les
- Hoe werkte de Britse klassensamenleving?
- Welke mensen bepaalden de politiek en waarom veranderde dit?
- Wat was de plaats van de arbeiders in de politiek en de modernisering?
- Wat is de Reform Bill (+jaartal), waarom was dit nodig?
- Wat zijn de Factory Acts (+jaartal), waarom werd deze ingevoerd?
- Wie was Robert Owen en wat deed hij?

Slide 5 - Slide

Wie zijn deze gevangenen?

Slide 6 - Slide

Waar werden zij naartoe verscheept?

Slide 7 - Slide

Waarom moesten zij daar blijven?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Wat waren de problemen?
Strikte klassenverdeling
Bovenklasse
Middenklasse
Arbeiders

Slide 10 - Slide

Wat waren de problemen?
Strikte klassenverdeling
Nieuwe bovenklasse = industrielen. Zijn boos, kunnen niet deelnemen aan politiek
Bovenklasse
Middenklasse
Arbeiders
Nieuwe bovenklasse

Slide 11 - Slide

Theorie

Binnen Groot-Brittannië verschoof na de IR de politieke macht. Voor verkiezingen van parlementsleden gebruikte GB een districtenstelsel. 
 

Slide 12 - Slide

Theorie

Maar door de IR waren sommige districten veel minder belangrijk geworden. Sommige plattelandsdistricten waren inmiddels ontvolkt en verarmd. 

Slide 13 - Slide

Theorie

Er waren veel nieuwe industriegebieden erg belangrijk geworden en deze ondernemers in deze gebieden wilden dan ook meer inspraak krijgen in het parlement. 

Dit werd tegengegaan door de oude adel (platteland). Van oudsher hadden vooral veel oude, adellijke families veel politieke macht in GB. Die zagen hun macht langzaam verdwijnen. 

Slide 14 - Slide

Theorie

Toch werd in 1832 de Reform Bill aangenomen. 

Met de Reform Bill (1832) veranderde de samenstelling van de districten, waardoor districten met een sterke bevolkingsgroei meer invloed kregen. 

Echter, je mag pas stemmen bij bepaalde hoeveelheid geld. 

Slide 15 - Slide

Theorie

Voor de arbeiders was het leven in de industriesteden hard en zwaar. Ze woonden in overbevolkte, verpauperde wijken en werkten tegen lage lonen en vaak onder gevaarlijke omstandigheden. 

Alcoholisme, criminaliteit en ziektes waren verschijnselen die veel voor kwamen. Omdat ze geen kiesrecht hadden, konden arbeiders geen vertegenwoordigers in het parlement kiezen. 

Slide 16 - Slide

Theorie

Steeds vaker kwamen arbeiders in protest. Langzaam groeide de beweging uit tot het socialisme. Dit moest een einde maken aan de sociale kwestie


Slide 17 - Slide

Theorie

Onder druk van protesten en vakbonden, én door de invloed van mensen zoals Robert Owen kwamen er in 1833 toch enkele Factory Acts.

Opschrijven:
De Factory Acts (1833) moesten ervoor zorgen dat kinderarbeid in fabrieken verboden was voor kinderen jonger dan negen jaar. Ook betere werktijden voor kinderen, vrouwen en ouderen. 

Slide 18 - Slide

Theorie

Hoezo waren veel gezinnen niet blij met de Factory Acts? 

Slide 19 - Slide

Opdracht bij Robert Owen:
1. Ontleen aan de animatie waarom Robert Owen een zo bijzonder industrieel was. 
2. Beredeneer wat een man als Marx van het initiatief van Owen vond. 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Wat zijn de Factory Acts (1833), waarom werd deze ingevoerd?
Factory Acts 1833
Einde uitbuiting kinderen
Langzame verdere verbetering door:
Invloed herinnering Swing Riots
Onderzoekscommissies
Vakbonden
Industrielen met socialistische utopie bijv. Robert Owen

Slide 22 - Slide

Werd na 1832/1833 alles beter?

Slide 23 - Slide

Werd na 1832/1833 alles beter?

Slide 24 - Slide

Afsluiten
- Hoe werkte de Britse klassensamenleving?
- Welke mensen bepaalden de politiek en waarom veranderde dit?
- Wat was de plaats van de arbeiders in de politiek en de modernisering?
- Wat zijn de swing riots? (+ alle wat, wanneer, wie, waarom vragen)
- Wat is de Reform Bill (+jaartal), waarom was dit nodig?
- Wat zijn de Factory Acts (+jaartal), waarom werd deze ingevoerd?
- Wie was Robert Owen en wat deed hij?

Slide 25 - Slide

Welke rol speelden de koloniën in de sociaaleconomische ontwikkelingen in GB (1750-1900)?

Slide 26 - Open question

Huiswerk...
  1. Maken 1.63, 1.64 (blz. 25)
  2. Maken T&I vraag 1.88-1.89 en 1.92 (blz. 35-36)

Inleveren via Magister (Reih)
Inleveren via Mail (Dikp)

Slide 27 - Slide