H5 'Nationalisme en imperialisme', orientatieles

1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Orientatie H5
 Nationalisme en imperialisme
Lesdoel: Je kunt het begrip nationalisme beschrijven en uitleggen met voorbeelden

Slide 2 - Slide

Lees de orientatie op blz. 61 van je boek

Slide 3 - Slide

Koh-i-noor

Slide 4 - Slide

De Koh-I-Noor alleen door vrouwen gedragen mag worden. Net als bij zoveel juwelen bestaan er ook over de Koh-i-Noor verschillende legenden. Deze steen zou ongeluk brengen over elke man die de steen bezit of draagt. Hier staat de kroon op de kist van queen mother Elizabeth die in 2002 is overleden.

Slide 5 - Slide

Sinds 2000 probeert India de Koh-I-Noor terug te krijgen van Groot-Brittannië. Bedenk een argument voor en tegen teruggave van de diamant aan India. 

(Zie volgende dia)

Slide 6 - Slide

Argument voor de teruggave van de diamant

Slide 7 - Open question

Argument tegen de teruggave van de diamant

Slide 8 - Open question

Wat betekent Nationalisme?
Je voelt een sterke liefde voor je eigen volk en je de cultuur en geschiedenis van jouw volk.

Bekijk het volgende filmpje. Houd je aantekeningenschrift erbij en schrijf in eigen woorden een definitie van Nationalisme

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Zelf aan de slag
Lees 2.1 en maak opdracht 1 t/m 2.

Slide 11 - Slide

Wat is  ....


Modern imperialismeDe Europese landen willen hun 
macht uitbreiden in Azië en Afrika door in deze gebieden kolonien te stichten.

Bekijk het volgende filmpje. Houd je aantekeningenschrift erbij en schrijf in eigen woorden een definitie van (modern) imperialisme


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Kijk naar de volgende slide-dia en beantwoord daarna de quizvraag.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Welke 2 Europese landen hadden rond 1900 de meeste koloniën in het werelddeel Afrika?
A
Portugal en België
B
Frankrijk en Spanje
C
Groot-Brittannië en Frankrijk
D
Italië en België

Slide 16 - Quiz

Waarom waren de koloniën van Groot-Brittannië zo belangrijk voor de Industriële Revolutie rond 1900?

Slide 17 - Open question

Modern Imperialisme
Het Europese moederland controleert de hele kolonie, niet alleen de kustgebieden..
Ze gebruiken de landen en bevolking voor grondstoffen, 
een afzetmarkt te creeren.
Maar ook om een groot rijk te verkrijgen (Britse imperium)
en 
Om de Europese beschaving te verspreiden.

Slide 18 - Slide

Kolonialisme is hetzelfde als imperialisme
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quiz

Schrijf drie dingen op
die je deze les hebt geleerd

Slide 20 - Open question

Schrijf een ding op dat nog onduidelijk is / wat je niet goed snapte

Slide 21 - Open question

Dank voor het deelnemen aan de les!

Tot volgende week

Slide 22 - Slide