wk 17 WW in 5 tijden - 1 Présent

Werkwoorden in 5 tijden - les 1 
Herhaling


Les 1: de Présent - tegenwoordige tijd (onvoltooid)
                          van 10* werkwoorden
* 3 regelmatige groepen & 7 onregelmatige werkwoorden

1 / 14
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Werkwoorden in 5 tijden - les 1 
Herhaling


Les 1: de Présent - tegenwoordige tijd (onvoltooid)
                          van 10* werkwoorden
* 3 regelmatige groepen & 7 onregelmatige werkwoorden

Slide 1 - Slide

Tekst
Tekst
Hoe maak je de stam voor regelmatige ww?
Hoe maak je de stam voor onregelmatige ww?
Uitgangen ww op-ER?
Uitgangen ww op -RE?
Uitgangen ww op -IR?
Heel ww - de laatste 2 letters
Daar is geen vaste stam van
-e,-es-e,-ons,-ez,-ent
-s,-s,--,-ons,-ez,-ent
-is,-is,-it,-issons,-issez,-issent

Slide 2 - Drag question

Inderdaad:
zo maak je de PRÉSENT voor regelmatge werkwoorden
1. Stam maken
bv: donner-ER = donn, attendre-RE = attend, choisir-IR = chois
2. Uitgangen erachter zetten
  • ww op - er + e, es, e, ons, ez, ent

  • ww op -re + s, s, -, ons, ez, ent
  • ww op -ir + is, is, it, issons, issez, issent
bv: ik geef,         wij wachten,           zij kiezen   > 
      je donne,   nous attendons,   elles choisissent

Slide 3 - Slide

Inderdaad:      de PRÉSENT maken voor 
ONregelmatige ww is stampen, er is geen stam
Welke onregelmatige werkwoorden moet ik kennen f-n & n-f?
être - zijn
avoir - hebben
aller - gaan
faire - doen/maken
prendre - nemen
vouloir - willen
pouvoir - kunnen/mogen
De vorm is voor elke persoon verschillend, zie de rijtjes in Opzoekboekje p.4


Slide 4 - Slide

faire
pouvoir
aller
être
vouloir
avoir
prendre
vous faites
elle peut
tu vas
je suis
nous voulons
ils ont
ellers prennent

Slide 5 - Drag question

Vervoeg het werkwoord:
rendre (vous)

Slide 6 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
finir (nous)

Slide 7 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
regarder (tu)

Slide 8 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
pouvoir (je)

Slide 9 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
aller (elles)

Slide 10 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
être (nous)

Slide 11 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
faire (ils)

Slide 12 - Open question

Vervoeg het werkwoord:
avoir (vous)

Slide 13 - Open question

Weektaak onderdeel werkwoorden:
Leren: de Présent van 10* werkwoorden 
* 3 regelmatige groepen &  7 onregelmatige werkwoorden
Maken, nakijken en verbeteren : Oefeningen Présent = 3 blz

Waar vind je alles?
Theorie/Leerwerk: Opzoekboekje p.4,5,6 (op papier - met rode kaft/Spelo)
Maakwerk: Taak Werkwoorden (bijlage document SOM/Spelo)
Nakijkbladen: SOM/Spelo

Slide 14 - Slide