Lezing Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slumdog Millionaire

Slide 1 - Slide

Slumdog Millionaire

Slide 2 - Mind map

Ontwikkelingsgebieden

Rood leerdoel 1: Je beschrijft kenmerken van ontwikkelingsgebieden en de situatie van bewoners.

Wit leerdoel 1: Je beschrijft en verklaart verschillen tussen ontwikkelingsgebieden.


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Met welke kleur worden
ontwikkelingslanden aangegeven?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Link

A: Natuurlijke omstandigheden kunnen een oorzaak van armoede zijn.
B: Het hebben van kolonies kan een oorzaak van
armoede zijn.
A
A en B zijn beiden juist
B
A en B zijn beiden onjuist
C
A is juist en B is onjuist
D
A is onjuist en B is juist

Slide 8 - Quiz

Oorzaken armoede
Niveau wit

Slide 9 - Slide

Verschillen arm-arm en arm-rijk

Rood leerdoel 2: Je beschrijft kenmerken van ontwikkelingsgebieden en de situatie van bewoners.

Wit leerdoel 2: Je beschrijft en verklaart verschillen tussen ontwikkelingsgebieden.  Tekst
Hetzelfde als leerdoel 1 :)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Met welke kleur worden
ontwikkelingslanden aangegeven?

Slide 12 - Open question

In welk land is de meeste armoede?
A
Nederland
B
Griekenland
C
China
D
Kenia

Slide 13 - Quiz

Nog een keer:
In welk land is de meeste armoede?
A
Polen
B
Gambia
C
Mexico
D
India

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Link

Afhankelijkheid arme en rijke landen

 • Rood leerdoel 3 - Je verklaart de afhankelijkheidsrelatie tussen arme en rijke landen.

 • Wit leerdoel 3 - Je beschrijft en verklaart de handelsrelaties tussen centrum, semi-periferie en periferie.

Slide 16 - Slide

Centrum en periferie
 • Centrum - rijk en machtig. Veel industrie, hoge lonen en veel werkgelegenheid.
 • Periferie - arm en afhankelijk van de centrumlanden. Lage lonen en weinig werkgelegenheid.
 • Semi-periferie - Opkomende landen, worden steeds minder afhankelijk van de centrumlanden.

Slide 17 - Slide

Afhankelijk van het centrum
 • Centrumlanden - hoofdkantoren (hoge lonen, goede omstandigheden)
 • Periferielanden - fabrieken (hard en lang werken, lage lonen, soms slechte omstandigheden).
 • Centrum is afhankelijk van periferie en andersom!

Slide 18 - Slide

Wereldhandel
 • Handel tussen verschillende landen over de wereld.
 • Import - invoer
 • Export - uitvoer

Slide 19 - Slide

Kenmerken van centrumlanden zijn...
A
Lage lonen, macht en veel macht
B
Hoge lonen en weinig macht
C
Hoge lonen en veel macht

Slide 20 - Quiz

De periferie is afhankelijk van het centrum, maar het centrum niet van de periferie
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Ontwikkelingssamenwerking


 • Rood leerdoel 5 - Je beschrijft kenmerken van ontwikkelingsgebieden en de situatie van bewoners.


 • Wit leerdoel 5 - Je beschrijft en verklaart verschillen tussen ontwikkelingsgebieden.
 • Rood leerdoel 4 - Je noemt voor- en nadelen van soorten ontwikkelingshulp.


 • Wit leerdoel 4 - Je noemt voor- en nadelen van soorten ontwikkelingshulp.

Slide 22 - Slide

 Millenniumdoelen
 •  Afspraken gemaakt in 2000 voor 2015.
 • Vooruitgang op gebied van armoede, gezondheid, onderwijs en milieu.
 • Slechts drie doelen zijn behaald.

Slide 23 - Slide

Welk millenniumdoel zou je als eerste aanpakken?

Slide 24 - Open question

Soorten hulp
 • Noodhulp - helpen overleven bij een noodsituatie (na een natuurramp).
 • Structurele hulp - langdurige hulp.
 • (On)gebonden hulp - er zijn (geen) eisen aan de besteding gesteld.


Slide 25 - Slide

Welke hulp wordt er vaak direct na een natuurramp aangeboden?
A
Noodhulp
B
Structurele hulp
C
Gebonden hulp
D
Ongebonden hulp

Slide 26 - Quiz

Productiefactoren

De produciefactoren geven aan wat er nodig is om een product te kunnen maken. (KAN)
 • Kapitaal
 • Arbeid 
 • Natuur

Slide 27 - Slide

Basisbehoeften

Slide 28 - Slide