Les 2 Deel3 De leerling Mesker (Ph)

1 / 22
next
Slide 1: Slide
bewegingsonderwijsHBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Ervaringen met de kinderen op school
Studenten delen hun ervaringen t.a.v. de opdracht op de basisschool 
in de breakout-rooms

Slide 2 - Slide

Gesell heeft 4 ontwikkelingslijnen beschreven. Hoeveel weet je nog? Noteer ze nu!

Slide 3 - Open question

Beschrijf één voorbeeld t.a.v. de motoriek van
één v.d. ontwilkkelingslijnen van Gesell

Slide 4 - Open question

Welke ontwikkelingslijn wordt aangesproken in de filmpjes die we vooraf moesten bekijken?
A
Van boven naar beneden
B
Van binnen naar buiten
C
Van enkelvoudig naar samengesteld
D
Van grootmotorisch naar fijnmotorisch

Slide 5 - Quiz

1. Van boven naar beneden
Van hoofd bewegen           naar        evenwichtsoefeningen met voetcorrectie

Slide 6 - Slide

2. van binnen naar buiten (arm)
Grootmotorische armbewegingen     naar     mooi schrijven

Slide 7 - Slide

2. van binnen naar buiten (been)
schop vanuit de heup           naar          schieten met gebogen knie                                                                              en ingedraaide voet.

Slide 8 - Slide

3. Van enkelvoudig naar samengesteld
een enkele beweging             naar            meer bewegingen                                                                                                  tegelijkertijd

Slide 9 - Slide

4. Van grootmotorisch bewegen naar 
fijnmotorisch bewegen

Slide 10 - Slide

Enkele termen t.av. spieren      1. Spierzin
Het inschatten v.h.
lichaam hoeveel
kracht er nodig is
voor bewegingen

Slide 11 - Slide

Enkele termen t.av. spieren      2. Atrofie
Afname van de 
spierdikte.
Door niet gebruiken
of
als ziektebeeld

Slide 12 - Slide

Enkele termen t.av. spieren   
3. Spierdystrofie
Spieren takelen
af tot bindweefsel.
Spier is niet meer
te gebruiken

Slide 13 - Slide

Agonist
Spier die de beweging maakt
Antagonist
Tegenoverliggende spier die dan ontspannen moet zijn

Slide 14 - Slide

Agonist
Spier die de beweging maakt
Antagonist
Tegenoverliggende spier die dan ontspannen moet zijn

Slide 15 - Slide

De 4 ontwikklingsfases naar de dominantie volgens MESKER
1. De antagonistische-(of slurf-)fase tot +3 mnd
 (= tegenbewegen) --> denk aan de trappelzak

2. De symmetrische fase 1- 6 jaar
     (= meebewegen) -->
     Andere hand beweegt mee
     bijv. bij zwaaien


Slide 16 - Slide

De 4 ontwikklingsfases naar de dominantie volgens MESKER
3. De lateralisatiefase (= onafhankelijk bewegen)
4. De dominantiefase + 9 jaar
 (= doorvoeren van de voorkeurszijde)

Slide 17 - Slide

Nog enkele beperkingen t.a.v. de motoriek
a. Hemiplegie = halfzijdig verlamd (hersenbeschadiging)
b. Multiple sclerose (MS) = isolatielaag v.d. zenuwbaan neemt af
c. A.L.S. (amyotrofische lateraal sclerose) = motorische     
    zenuwen sterven af (volwassen)
d. Spasticiteit = de automatische ontspanning van de           
    antagonist en  de synergist ontbreekt bij een spieractiviteit

Slide 18 - Slide

In te leveren opdracht in je tijdschrift 
1.   Observeer de bewegingsintensiteit van jouw basisschoolgroep in de       
      stage.


Noteer gedurende 1 hele dag welke momenten er door de mentor/school bewust zijn ingericht om de kinderen te laten bewegen.

Noteer:
het tijdstip, de duur en  welke bewegingsactiviteit er wordt gedaan en hoe de kinderen worden geactiveerd.

Slide 19 - Slide

In te leveren opdracht in je tijdschrift 
2. Bedenk voor een drietal vakken mogelijkheden om de
     bewegingsintensiteit te verhogen.

Voorbeeld Engels:
Bewegingsactiviteit: het zingen van 'Head, shoulders, knees and toes'  --> activering van de kinderen:
ze raken de betreffende lichaamsdelen aan tijdens het zingen.

Slide 20 - Slide

In te leveren opdracht in je tijdschrift 
3. Bekijk 2/3 kinderen uit jouw stageklas bij wiens
    bewegingsgedrag afwijkt ten opzichte van andere kinderen.   
    Beschrijf je bevindingen. Maak hierbij gebruik van de theorie   
    uit het artikel Motorische ontwikkeling.

Slide 21 - Slide

LES IN DE GYMZAAL????
22 maart 1Q (2x halve klas)
29 maart 1P (2x halve klas)

Slide 22 - Slide