Br7 Herstelles

Difficult grammar rules
Have you watched the pressconference?
Planning for today:
Date (recap)
Time (recap)
To be going to (recap)
Plural form (recap)
Lesson goals
Aan het einde van de les:
- kan je in het Engels vertellen wat de datum is.
1 / 39
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Difficult grammar rules
Have you watched the pressconference?
Planning for today:
Date (recap)
Time (recap)
To be going to (recap)
Plural form (recap)
Lesson goals
Aan het einde van de les:
- kan je in het Engels vertellen wat de datum is.

Slide 1 - Slide

Maandag 11 januari schrijf je volledig uit in het Engels als volgt:
A
Monday the 11th of January
B
Monday the eleventh of January
C
Monday the 11 of January
D
Monday the eleven of January

Slide 2 - Quiz

Bij datumnotering in het Engels is het belangrijk om de volgende onderdelen goed te kennen:
1. Dag van de week
2. De rangtelwoorden
3. De maand van het jaar
(1) Monday the (2)eleventh of (3)January

Slide 3 - Slide

Vertaal:
dinsdag 13 februari

Slide 4 - Open question

Vertaal:
vrijdag 28 juni

Slide 5 - Open question

Vertaal:
donderdag 8 oktober

Slide 6 - Open question

Vertaal:
woensdag 31 juli

Slide 7 - Open question

Vertaal:
zaterdag 12 mei

Slide 8 - Open question

Telling the time in a complete sentence.
What is the time?

Slide 9 - Slide

Telling the time in a complete sentence.
What is the time?
It is a quarter to twelve.
Let op interpunctie! 
Hoofdletter aan het begin van de zin en een punt aan het einde van je zin.

Slide 10 - Slide

What is the time?

Slide 11 - Open question

What is the time?

Slide 12 - Open question

What is the time?

Slide 13 - Open question

What is the time?

Slide 14 - Open question

What is the time?

Slide 15 - Open question

How to use: To be going to
Of als iets zeker gebeurt
Je gebruikt het wanneer je iets van plan bent
I am going to pay attention.
If I don't pay attention, I am going to fail the test.

Slide 16 - Slide

I                             study for the test

You                            study for the test

He/She/It                       study for the test 

We/You/They                           to study for the test

am going to
are going to
is going to
are going to

Slide 17 - Drag question

I                                     study for the test

You                                       study for the test

He/She/It                                   study for the test 

We/You/They                                   to study for the test

am not going to
are not going to
is not going to
are not going to

Slide 18 - Drag question

Stel de zin vragend:
I am going to study for the test

Slide 19 - Open question

Stel de zin vragend:
You are going to study for the test.

Slide 20 - Open question

Plural form
Basis regel: 'noun' + s

Maar er zijn ook uitzonderingen!

one apple, two apples.

Slide 21 - Slide

Wat is de meervoudsvorm van:
car

Slide 22 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
house

Slide 23 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
bus

Slide 24 - Open question

Let op!
als een 'noun' eindigt op een S, CH, SH, X, O of Z is de regel:
'noun' + es
One bus, two buses. One match, two matches
One dish, two dishes. One box, two boxes.
One hero, two heroes.

Slide 25 - Slide

Wat is de meervoudsvorm van:
flash

Slide 26 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
fox

Slide 27 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
leaf

Slide 28 - Open question

Let op!
Als een 'noun' eindigt op een F of FE is de regel:
'noun' + VES
One leaf, two leaves.
On life, two lives.

Slide 29 - Slide

Wat is de meervoudsvorm van:
knife

Slide 30 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
mouse

Slide 31 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
city

Slide 32 - Open question

Let op!
Als een noun eindigt op een medeklinker + Y is de regel:
'noun' + ies
One city, two cities. 
One story, two stories

Slide 33 - Slide

Wat is de meervoudsvorm van:
party

Slide 34 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
fish

Slide 35 - Open question

Wat is de meervoudsvorm van:
wolf

Slide 36 - Open question

That was it for the first part of the lesson!
Up next: zelfstandig werken
Read chapters 5-8 of James the Giant Peach and answer the google form questions (link on google classroom)

Slide 37 - Slide

That was it for oday!
How did it go? Type any feedback you have in the chat

Lesson goals
Aan het einde van de les:
- Kan je in het Engels vertellen wat de datum is

Homework
Questions on Chapters 5-8 on James the Giant Peach

Slide 38 - Slide

Geef hier 1 tip en een top

Slide 39 - Open question