Materie en moleculen - les 1

Materie en moleculen 
Wat is materie?  -> post-it
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Materie en moleculen 
Wat is materie?  -> post-it

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Materie
= Alles rondom ons dat een bepaalde massa heeft / bepaald volume inneemt. (Hoe klein dit ook mag zijn)

-> We kunnen materie ook nog opdelen in levende (planten, mens en dier) en niet-levende materie. 

Slide 4 - Slide

Moleculen
Alle stoffen samen vormen materie 
-->  stoffen bestaan uit moleculen

= klein, onzichtbaar deeltje waaruit stoffen zijn opgebouwd.

! Belangrijk: een molecule is het kleinste deeltjes dat nog de eigenschappen van de stof heeft.


Slide 5 - Slide

Uit welke stoffen is jouw tafel opgebouwd?

Slide 6 - Open question

Welk pijlenschema is correct?
A
Materie -> moleculen -> stoffen
B
Stoffen -> moleculen -> materie
C
Materie -> stoffen -> moleculen
D
Moleculen -> materie -> stoffen

Slide 7 - Quiz

Hoeveel watermoleculen zitten er in 1 druppel?
A
500
B
1 000 000 000
C
2 000 000 000 000 000 000 000
D
Geen idee

Slide 8 - Quiz

Voorbeeld molecuul en atomen
Water (                 ) bestaat uit watermoleculen.

Watermoleculen bestaan uit twee soorten atomen, waterstof (H) en zuurstof (O).

Een watermolecuul bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom
H2O

Slide 9 - Slide

Deeltjesmodel
--> Schematische voorstelling van deeltjes in stoffen.

--> Geeft eigenschappen en verschijnsels weer die we niet kunnen zien. 

--> Vaak gebruik van bolletjes

Slide 10 - Slide

Zuiver stof / mengsel

- Zuivere stof = bestaat uit één soort moleculen. 

- Mengsel = bestaat uit meerdere soorten moleculen. 

Slide 11 - Slide

Een zuivere stof is...
A
opgebouwd uit één soort stof
B
opgebouwd uit zuivere stoffen bij elkaar
C
gezond
D
bestaat uit niet meer dan 2 soorten moleculen

Slide 12 - Quiz

Is melk een zuivere stof of mengsel?
A
zuivere stof
B
mengsel

Slide 13 - Quiz

Wat stelt dit deeltjesmodel voor?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 14 - Quiz

Wat stelt dit deeltjesmodel voor?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 15 - Quiz

Wat stelt dit deeltjesmodel voor?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 16 - Quiz

Welke 3 aggregatietoestanden zijn er?

Slide 17 - Mind map

Tijd voor proefjes
Eigenschappen moleculen onderzoeken

Slide 18 - Slide

Onderzoeksvragen
- Onderzoeksvraag 1: Zit er ruimte tussen de verschillende deeltjes? 
(--> Hoe zit dit bij verschillende aggregatietoestanden?)

- Onderzoeksvraag 2: Bewegen de moleculen die we niet zien?  


--> Vul besluit aan op werkblaadje.

Slide 19 - Slide

Bij welke aggregatietoestand zit er het minste ruimte tussen de deeltjes?
A
Vast
B
Vloeistof
C
Gas

Slide 20 - Quiz

De aantrekkingskracht tussen de deeltjes van een gas is
A
groot
B
klein

Slide 21 - Quiz

Bij een vloeistof vliegen de deeltjes door elkaar.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Welke eigenschap stelt volgend deeltjesmodel voor?

Slide 23 - Open question

Slide 24 - Link