SWOT-analyse

1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kunnen studenten:

 • Een SWOT-analyse invullen
 • De SWOT-analyse gebruiken t.b.v. jullie onderneming

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Sterktes:

 • Bijzondere vaardigheden of specifieke talenten
 • Vakkennis die je hebt opgedaan
 • Ervaring
 • Passies
 • Netwerk
 • Persoonlijke eigenschappen en competenties (doorzettingsvermogen, flexibel, optimistisch, geduldig etc.) 

Slide 4 - Slide

Zwaktes:

 • Kennis die je mist 
 • Ontbrekende vaardigheden/competenties
 • Persoonlijke eigenschappen en competenties (chaotisch, afwachtend, star)

Slide 5 - Slide

Kansen:

 • Waardevolle combinatie van kennis en vaardigheden waar jij over beschikt
 • Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen

Slide 6 - Slide

Bedreigingen:


 • Veroudering van je kennis en vaardigheden
 • Privé omstandigheden

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Een voorbeeld...

Slide 9 - Slide

Een voorbeeld...

Slide 10 - Slide

Een voorbeeld...

Slide 11 - Slide

Een voorbeeld...

Slide 12 - Slide

Oké leuk, maar wat kun je daarmee?

Slide 13 - Slide

Oké leuk, maar wat kun je daarmee?

Slide 14 - Slide

Opdracht: Invullen voor jouw onderneming
1. Wat is jullie belangrijkste sterkte?
2. Wat is jullie grootste kans?
3. Wat is jullie grootste zwakte?
4. Wat is jullie belangrijkste bedreiging?

Slide 15 - Slide