Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen G1BOO


les 16 juni                                 G1BOO


BEGELEIDEN 
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen herkennen en toepassen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


les 16 juni                                 G1BOO


BEGELEIDEN 
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen herkennen en toepassen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
 • Begeleidingsgebieden/begeleidingsvragen/hulpvragen

 • visie op zorg en begeleiden opzoeken en ontdekken

 • Begeleidingsmethode en stijlen en techniek ontdekken en   toepassen in de praktijk


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

wat versta je onder begeleiden

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Visie op begeleiding
Visie = een manier van kijken naar iets
je hebt een kijk, een mening over iets
visie is aanverandering onderhevig

- instellingsvisie: op de site van de stage instelling
- professionele visie/ persoonlijke visie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Beschrijf je persoonlijke visie als het gaat om begeleiden.....wat vind je belangrijk?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Slide 7 - Video

Binnenkijk TV - Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een ernstige en matige verstandelijke beperking. De meeste mensen met hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met eigen badkamer.
Wat valt je op aan
de visie op begeleiden
van deze woonvorm?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Begeleidingsgebieden/hulpvragen van cliënten
 • communicatie, contact maken, sociale leven
 • ADL 
 • activiteiten en dagbesteding
 • verzorgen van een veilige en prettige omgeving
 • overige: bv hulp bij financiën

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

De autoritaire begeleidingsstijl
De begeleider: 
1. Controleert
2. Bepaalt wat moet gebeuren en geeft veel instructie
3. Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
4. Stelt hoge eisen aan de cliënt
5. Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
6. Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

De democratische begeleidingsstijl
De begeleider:
1. begeleider communiceert veel met de cliënt
2. probeert aan te sluiten bij de belevingswereld
3. Neemt de mening van de cliënt serieus
4. biedt een gevoel van veiligheid en acceptatie
5. stelt passende eisen  bij situatie en mogelijkheden
6. toon responsief gedrag

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Welke valkuilen zijn er als je iemand begeleid? (meerdere antwoorden)
A
Overschatting
B
Onderschatting
C
Te veel gericht op problemen
D
Geen doelen geformuleerd

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Situationeel begeleiden
Situationeel begeleiden gaat over het toepassen van de juiste benaderingswijze voor het begeleiden van cliënten in uiteenlopende situaties. 

Dus: in welke situatie zet je welke begeleidingsstijl in?

Slide 16 - Slide

Het model stelt dat de meest effectieve leiderschapsstijl situatie-afhankelijk is, zoals van het ontwikkelingsniveau van de groep waaraan leiding wordt gegeven.
Casus
Je werkt in de GHZ op een afdeling met  LVG. Een cliënt moet zijn kamer opruimen, maar vind dit zelf niet nodig en reageert boos. 

Hoe pak je het aan?


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Uitwerking casus
Probeer met de begeleidingsstijl overleggen/overtuigen/stimuleren iemand te begeleiden bij het opruimen van zijn kamer. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

BPV
In hoeverre wordt er op je stage gebruik gemaakt van belonen/straffen?

Kun je de situatie benoemen?

Hoe gaat dit in zijn werk? Heeft het effect?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
 • Zoek in de literatuur benaderingswijzen en begeleidingsstijlen bij 3 soorten "probleem"gedrag in de GHZ. 
 • Ieder lid van je groepje werkt er 1 uit waarbij je benoemt wat het gedrag inhoudt, wat mogelijke oorzaken zijn, en welke benaderingwijzen of begeleidingsstijlen en/of aandachtpunten er zijn bij het "probleem"gedrag (bijvoorbeeld de "geef me de vijf"-benadering bij autisme).
 • Aanvullende bron: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/zorg-en-dwang/psychofarmaca-omgaan-probleemgedrag-toolkit
 • Inleveren in Canvas (of opdracht in Teams)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions