Beleid_JZ week 1

Beleid JZ - les 1. Docent: Simone Umboh
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BeleidMBOStudiejaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Beleid JZ - les 1. Docent: Simone Umboh

Slide 1 - Slide

Hoort bij kerntaak 3.2
'ondersteunt kind/ jongere bij ontwikkeling en opvoeding'


Slide 2 - Slide

Deze week
* Organisatie van de jeugdhulpverlening
* Taken en verantwoordelijkheden van de groepsleider
* Begeleidingsstijlen
&
Maak je verwerkingsopdrachten

Slide 3 - Slide

Hoe zou je in je eigen woorden het begrip 'Beleid' uitleggen?

Slide 4 - Open question

Definities van 'Beleid'
 * De manier waarop je iets regelt en leidt

* Wijze van handelen

* Het geheel van maatregelen die een instelling neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen

Slide 5 - Slide

Organisatie van jeugdhulpverlening
1. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp
2. de gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp
3. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar

Elke gemeente regeld de jeugdhulp anders, bijv via een jeugdteam in de wijk, Sociaal Wijkteam of Centrum voor jeugd en gezin

Slide 6 - Slide

Welke jeugdhulp is er beschikbaar?
* Ambulant
* Pleegzorg
* Jeugdzorgplus
* Jeugdinstelling
* Jeugd-GGZ
* Jeugdzorg voor jongeren met een beperking
* Zorg voor ernstig zieke kinderen
* Ondertoezichtstelling en voogdij
* Jeugdreclassering

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Functie

'Het zorgdragen voor een verantwoord leef- en behandelklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jeugdige, zodat dat op basis daarvan de opvoeding, begeleidng en behanderling optimaal tot zijn recht kunnen komen.'

Slide 9 - Slide

Opdracht
Zoek de functieomschrijving van jouw stageplek en vergelijk die met je partner. Welke overeenkomst en/of verschillen zie je?

Slide 10 - Slide

Begeleidingsstijlen
1. Instructie --> een jongere vertellen wat hij/zij moet doen
2. Overtuigen --> De jongere overtuigen van wat voor hem/haar belangrijk is
3. Participeren --> Op basis van overleggen en steun bieden de jongere helpen hoe hij/zij iet moet doen
4. Delegeren --> een jongere functioneert zelfstandig en als begeleider ben je op de achtergrond aanwezig

Slide 11 - Slide


Welke stijl past beter bij jouw karakter?

Welke stijl zou je graag willen (meer) willen ontwikkelen?

Slide 12 - Slide

Verwerkingsopdrachten
* Wat is er volgens jou nodig om meer en beter opgeleid personeel in de Jeugdzorg te krijgen?
Onderbouw dit met argumenten en ervaringen, min. half A4'tje

* Lees de bijlagen later nog eens door. Wie weet kom ik er nog op terug

Slide 13 - Slide

Wat heb je geleerd tijdens deze les?

Slide 14 - Mind map