HC4 China - Einde keizerrijk en de KMT

Historische Context 4


China
1842-2001


5.5 & 5.6: Einde van het Keizerrijk & de KMT
1 / 13
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Historische Context 4


China
1842-2001


5.5 & 5.6: Einde van het Keizerrijk & de KMT

Slide 1 - Slide

Geef in 3 stappen de oorzaken voor de uiteindelijke hervormingen van de zelfversterkingsbeweging.

Start met de eerste poging, waarom die mislukte, en tot slot waarom uiteindelijk de hervorming wél ingezet wordt (maar weer mislukt).
timer
5:00

Slide 2 - Open question

Doelen
Syllabus vraag:
Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912-1949)?

Je kunt uitleggen:
  • door welke oorzaken het keizerrijk ophield te bestaan;
  • waarom de vroege republiek snel uiteenvalt;
  • wie de KMT (GMD) en de CCP zijn en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhielden;
  • op welke manier de KMT uiteindelijk het centrale gezag in China herstelt.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Puyi, de Last Emperor
Na de dood van Cixi (1908) komt de driejarige Puyi op de Chinese troon.

Yuan Shikai, de legeraanvoerder van het meest gemoderniseerde onderdeel van het leger, wordt door de Qing verbannen uit angst voor een staatsgreep.

Ondertussen groeit de onvrede richting de Qing.
(mislukte hervormingen en buitenlandse strafmaatregelen)

Slide 5 - Slide

Revolutie van 1911
Door internationale studies ontstaat er een nieuwe groep: de jonge intellectuele (met 'westerse' ideeën over bestuur en politiek).

Vanaf 1894 waren er door de (uiteindelijk) belangrijkste revolutionair, Sun Yat-Sen, al pogingen ondernomen om een revolutie teweeg te brengen.

Een revolutie breekt 'plotseling' uit in 1911 en heeft groot succes: Sun Yat-Sen wordt uitgeroepen tot voorlopige president van de Republiek China.

Slide 6 - Slide

Opdracht
Lees 'De revolutie van 1911...' op bladzijde 164.Sun Yat-Sen geeft het presidentschap aan Yuan Shikai.
timer
2:00

Slide 7 - Slide

Verkiezingen en onrust
Sun Yat-Sen richt de Kwomintang (KMT) op. In jullie boek wordt die de Guomindang (GMD) genoemd.
-> dit zijn de nationalisten

Zij gaan uit van drie volksbeginselen: nationalisme, democratie en volkswelvaart (socialisme).

Na het uiteenvallen van het keizerrijk (1912) volgen een aantal gebeurtenissen zich snel op:
- De KMT wint de eerste verkiezingen.
- Yuan Shikai verbied de KMT, Sun Yat-Sen vlucht naar Japan.
- het land valt uiteen en wordt door verschillende warlords bestuurd waar ook Yuan Shikai weinig controle over heeft.

Slide 8 - Slide

4 Mei-beweging
Na de dood van Yuan Shikai (1916) keert Sun Yat-Sen terug naar China en roept een tegenregering uit in Kanton (dus tégen de opvolgers van Shikai).

Deze werd niet erkend door het Westen -> zorgt wederom voor zeer veel onvrede over de invloed die het Westen (nog steeds) heeft in China -> leidt tot de oprichting van de 4 Mei-beweging (1919). 
-> dit zijn de communisten.

Door (militaire) steun van de Sovjet-Unie gaan de KMT en de Chinese Communistische Partij (CCP, opgericht in 1921) samenwerken tegen de, door het Westen erkende, regering in Peking.

Slide 9 - Slide

Opdracht
Maak W7 op bladzijde 183.

Klaar?
Maak ook W8!
timer
7:30

Slide 10 - Slide

De KMT v.s. de CCP
De KMT neemt alles (inrichting politieke partij en leger) over van de Sovjet-Unie, vanwege hun directe steun en werkt dus samen met CCP.

Onder leiding van Chiang Kaishek worden met de Noordelijke Veldtocht grote gebieden in China verovert door de nationalistische-communistische troepen.

Chiang Kaishek is, als opvolger van Sun, echter geen voorstander van de samenwerking met de communisten.

In 1927 pleegt Chiang Kaishek een bloedige staatsgreep en vermoord een groot deel van de CCP-leiders en duizenden andere communisten -> deze vluchtten naar Jiangxi en sloten zich bij Mao Zedong aan (volgende les).

Slide 11 - Slide

Herstel centrale gezag
Na de bloedige breuk met de communisten (CCP) herstelden de nationalisten (KMT) vanaf 1927 het centrale gezag. 

De nieuwe regering bracht:
- een proces van industrialisatie op gang, 
- verbeterde de infrastructuur, en 
- maakte gedeeltelijk een einde aan de ongelijke verdragen.

Corruptie bleef echter wijdverbreid en politieke tegenstanders werden vervolgd. Bovendien kreeg de regering niet alle delen van het rijk volledig onder haar gezag.

In China begint dan vanaf 1931 effectief de Tweede Wereldoorlog al wanneer Japan Mantsjoerije binnenvalt.

Slide 12 - Slide

Doelen
Syllabus vraag:
Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912-1949)?

Je kunt uitleggen:
  • door welke oorzaken het keizerrijk ophield te bestaan;
  • waarom de vroege republiek snel uiteenvalt;
  • wie de KMT (GMD) en de CCP zijn en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhielden;
  • op welke manier de KMT uiteindelijk het centrale gezag in China herstelt.

Slide 13 - Slide