Risicosignalering & preventie in de wijk 11 november

Wijkgericht werken
Risico's en preventie
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Wijkgericht werken
Risico's en preventie

Slide 1 - Slide

Programma
Welke risico's zijn er in de thuissituatie?
Theorie - kwetsbaarheid
                    - multimorbiditeit
                      - vroegsignalering
Lesopdracht
Afsluiting

Slide 2 - Slide

Planning
 • 11-nov-19         signaleren achter de voordeur
 • 18-nov-19        motiverende gespreksvoering
 • 25-nov-19       project actuele ontwikkelingen in de thuiszorg
 • 2-dec-19          werken aan project
 • 9-dec-19          werken aan project 
 • 16-dec-19        werken aan project  
 • 6-jan-20          werken aan project
 • 13-jan-20        presentaties 
 • 20-jan-20       presentaties & evaluatie
 • 27-jan-20  

Inleveren plan van aanpak = 3 december
Inleveren verslag project = 21 januari

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
Je benoemt, legt uit en beargumenteert:

- welke problematieken veel voorkomen in de wijk 

- welke risico's voorkomen bij oudere zorgvragers in de wijk

- op welke wijze je als verpleegkundige in de wijk deze risico's vroegtijdig kunt signaleren en welke acties je hierop onderneemt

Slide 4 - Slide

Welke problemen komen veel voor in de wijk?

Slide 5 - Mind map

Problematieken
 • verslaving
 • eenzaamheid
 • armoede
 • onveiligheid 
 • psychiatrische problemen
 • verstandelijk gehandicapt
 • dementie
 • werkloosheid 
 • overspannen mantelzorg 
 • schuldenproblematiek 
 • familie omstandigheden
 • etc.

Slide 6 - Slide

Welke risico's zijn er in de thuissituatie?

Slide 7 - Mind map

Risicosignalering
IGZ inspecteert op volgende thema's;
 • huidletsel
 • ondervoeding / overgewicht
 • vallen
 • problemen medicatiegebruik
 • depressie 
 • incontinentie
Wat maakt risicosignalering in de wijk anders dan intramuraal? 

Slide 8 - Slide

Wat betekent dat voor jou als verpleegkundige?

Slide 9 - Open question

Lesopdracht
Verdeling van de verplichte risico's:
- huidletsel                                              - problemen medicatie
- ondervoeding / overgewicht       - depressie
- vallen                                                       - incontinentie

Werk onderstaande punten in 4 powerpointsheets. Deze presenteer je volgende week aan de groep.

 • Waarom is dit bij veel zorgvragers in de thuiszorg een risico? 
 • Zoek een risicosignaleringslijst of observatielijst/kaart om dit risico vroegtijdig te signaleren (zet deze in je presentatie) 
 • Bekijk deze kritisch, is deze duidelijk / werkbaar / zinvol? Leg uit. 
 • Welke gevolgen heeft deze aandoening / complicatie voor het dagelijks leven van de zorgvrager? 
 • Welke voorlichting geef je aan de zorgvrager / mantelzorger hierover?

Slide 10 - Slide

Kwetsbaarheid
Verlies van lichamelijke, psychische en sociale functies
Kwetsbaarheid bij ouderen wordt vooral bepaald door:
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Sociaaleconomische status (SES)
 • Opleidingsniveau
 • Aantal aandoeningen
Fysieke kwestbaarheid
Psychische kwestbaarheid
Sociale kwetsbaarheid

Slide 11 - Slide

Aantal aandoeningen
Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.

Verschillende vormen van multimorbiditeit
 • één oorzaak
 • complicatie van
 • onbekende samenhang
 • niet verklaard, toeval 

Slide 12 - Slide

Wat zijn de gevolgen van multimorbiditeit?

Slide 13 - Open question

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
 • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
 • grote invloed op kwaliteit van leven 
 • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
 • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
 • polyfarmacie

Slide 14 - Slide

Voorbeeld
Mevrouw heeft diabetes type II en is insulineafhankelijk, ook gebruikt zij een acenocoumarol in verband met hartritme stoornissen. In verband met een jichtaanval schrijft de huisarts prednisolon voor. 

Slide 15 - Slide

Vroegsignalering
Risicosignalering vindt plaats bij mensen die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot vroegsignalering of vroegopsporing (al of niet in signaleringshuisbezoeken). Vroegsignalering richt zich op het opsporen van kwetsbare ouderen met complexe problematiek die (nog) niet goed in beeld zijn bij de huisartsenpraktijk of andere zorginstantie. 

Slide 16 - Slide

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 17 - Mind map

Volgende week
Presentaties
Motiverende gespreksvoering

Slide 18 - Slide