Verdieping GHZ

Verdieping GHZ
Gehandicaptenzorg 
1 / 20
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Verdieping GHZ
Gehandicaptenzorg 

Slide 1 - Slide

IQ en EQ
Er wordt in de psychologie een onderscheid gemaakt tussen de
cognitieve ontwikkeling: IQ                           sociaal emotionele ontwikkeling: EQ.


Slide 2 - Slide

Als je IQ zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen?

Slide 3 - Mind map

Wat is IQ?
 • IQ is een meting van intelligentie.
 • IQ is een manier om te meten hoe slim iemand is, hoe goed ze problemen kunnen oplossen, dingen kunnen begrijpen en leren. 
 • IQ is een ''cijfer'' dat ons helpt begrijpen hoe slim iemand is in vergelijking met andere mensen.

Slide 4 - Slide

Wat betekent een IQ-score?

 • Meestal tussen: 70 en 130. 
 • Een IQ van 100 wordt beschouwd als gemiddeld. 
 • Als iemand een IQ heeft van meer dan 100, betekent dit dat ze bovengemiddeld slim zijn.
 • Als iemand een IQ heeft van minder dan 70 / 75, Dan spreekt men van een verstandelijke beperking. Slide 5 - Slide

IQ en EQ
Emotionele intelligentie is een maat voor emotionele vaardigheid; als aanvulling op het IQ.
Verdeeld over 5 eigenschappen:
 1. Zelfkennis
 2. Optimisme
 3. Kunnen afzien
 4. Empathie
 5. Sociale vaardigheden

Slide 6 - Slide

EQ
Om te bergijpen wat er allemaal te maken heeft met je EQ, maak je onderstaande test:

https://www.123test.com/nl/eq-test/ 

Slide 7 - Slide

Welke problemen kunnen ontstaan wanneer je een lager EQ hebt?

Slide 8 - Open question

Bekijk de Video
Mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich
anders dan mensen zonder een verstandelijke beperking. 
Het IQ is bij mensen met een verstandelijke beperking meestal hoger dan hun EQ.
 • Beantwoord hierna de volgende vraag:
Waaruit blijkt dat het IQ van Mitchell waarschijnlijk hoger is dan
het EQ?Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat kunnen oorzaken zijn van een verstandelijke beperking? 

Slide 11 - Slide

Oorzaken van een verstandelijke beperking:
 •  Het zit in de familie. Je moeder of vader heeft ook een verstandelijke beperking.
 • Je kunt een syndroom of stoornis hebben waarbij een verstandelijke beperking een van de gevolgen is.
 • Tijdens de zwangerschap zijn je hersenen niet helemaal goed gegroeid. Dit kan komen als je moeder ziek wordt, heel veel rookt of heel veel drinkt.
 • Tijdens de bevalling heb je even geen zuurstof gehad.
 • Een hersenvliesontsteking, ziekte of een ernstig ongeluk kan ook de oorzaak zijn van een verstandelijke beperking. In dat laatste geval spreken we van een niet-aangeboren verstandelijke beperking.


Slide 12 - Slide

Verschillende 'niveau' van beperkingen
Er zijn grote verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking. Daarom maken we onderscheid tussen: 
• Licht verstandelijke beperking (LVB)
• Matige verstandelijke beperking (MVB)
• Ernstige verstandelijke beperking (EVB)
• Zeer ernstige verstandelijke beperking (ZEVB)
Soms gaat een verstandelijke beperking gepaard met gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

We gaan een aantal video's bekijken van mensen met een beperking. 

Kun je het niveau van beperking herkennen? 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Onderzoeken bij PROJECT
Ga onderzoeken bij het project op dinsdag,
Welke syndromen en/of stoornissen er voorkomen neem dit mee naar volgende week! 

Slide 20 - Slide