Unit 1 - 6

Week 36 - lesson 2
 • Test Unit 1: 16 September
 • Check words
 • Grammar 3
 • Work on exercises
1 / 29
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Week 36 - lesson 2
 • Test Unit 1: 16 September
 • Check words
 • Grammar 3
 • Work on exercises

Slide 1 - Slide

Check words
Please go to the LessonUp app on your tablet or laptop.

(No mobile phone)

Slide 2 - Slide

Give the translation of:
a bore

Slide 3 - Open question

Give the translation of:
amusement park

Slide 4 - Open question

Give the translation of:
be starving

Slide 5 - Open question

Give the translation of:
excellent

Slide 6 - Open question

Give the translation of:
entry

Slide 7 - Open question

And now the other way around

Slide 8 - Slide

Geef de Engelse vertaling van:
twaalf uur 's middags

Slide 9 - Open question

Geef de Engelse vertaling van:
optreden

Slide 10 - Open question

Geef de Engelse vertaling van:
besparen

Slide 11 - Open question

Geef de Engelse vertaling van:
kletsnat

Slide 12 - Open question

Geef de Engelse vertaling van:
drievoudig

Slide 13 - Open question

Planning
 • Check words
 • Grammar 3
 • Work on exercises

Slide 14 - Slide

WARNING!
De komende grammatica uitleg zal altijd een beetje vaag blijven...

Slide 15 - Slide

The future
4 different ways to talk about the future

 • Voorspelling ZONDER bewijs
 • Voorspelling MET bewijs
 • Afspraak nabije toekomst
 • Tijden volgens vast schema

Slide 16 - Slide

Voorspelling ZONDER bewijs
will + hele ww

Om iets aan te bieden, belofte, aankondiging, besluit 
Voorspellingen ZONDER bewijs

Slide 17 - Slide

Voorspelling ZONDER bewijs
will + hele ww

We will help you with the dishes. --> je biedt het aan
I will call Patrick tomorrow. I promise! --> belofte

Slide 18 - Slide

Voorspelling MET bewijs
am/are/is + going to + hele ww

In de toekomst van plan, voorspelling MET bewijs.

Slide 19 - Slide

Voorspelling MET bewijs
am/are/is + going to + hele ww

We are going to visit Newcastle tomorrow. --> morgen
Look at the sky. It is going to rain tonight. --> donkere lucht

Slide 20 - Slide

Afspraak nabije toekomst
present continuous (am/are/is (not) + ww + ing)

Afspraken waarvan de tijd en/of plaats al vast staat.

Slide 21 - Slide

Afspraak nabije toekomst
present continuous (am/are/is (not) + ww + ing)

I am meeting my brother at five o'clock. --> tijd staat vast
We are seeing a new film tomorrow. --> gepland

Slide 22 - Slide

Vast schema
present simple (he/she/it ww+s)

Treintijden, openingstijden, lesrooster etc.

Slide 23 - Slide

Vast schema
present simple (he/she/it ww+s)

Let op! Bij ontkenning geen +s bij ww.

The train departs at a quarter past five. --> schema
Spring break doesn't start next week. 

Slide 24 - Slide

Your aeroplane ... from terminal 7G at six o'clock.
(to leave)
A
will leave
B
is going to leave
C
is leaving
D
leaves

Slide 25 - Quiz

Where ... tickets for the boat cruise?
(to buy)
A
will you buy
B
are you going to buy
C
are you buying
D
do you buy

Slide 26 - Quiz

My friend and I ... the new BBC theme park in Kent on Friday.
(to visit)
A
will visit
B
are going to visit
C
are visiting
D
visit

Slide 27 - Quiz

Planning
 • Check words
 • Grammar 3
 • Work on exercises

Slide 28 - Slide

Time to work on exercises
Work on 26 & 27
Think this is difficult? Watch the video's I sent via MS Teams.

Study words G
(this is also the homework for the next lesson)

Slide 29 - Slide