1. Inleiding

1. Inleiding
Inleiding
1 / 25
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

1. Inleiding
Inleiding

Slide 1 - Slide

Waaraan denk jij bij het begrip "Wereldoorlog"?

Slide 2 - Mind map

Het ontstaan van de aarde
Inleiding
Wat weet jij al over de Eerste Wereldoorlog?
Maak de KAHOOT- quiz!

Slide 3 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Situering in de tijd
Een goede 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog, ook wel de ‘Groote Oorlog’ genoemd. Het was een oorlog die op bloedige wijze de 20ste eeuw inluidde. Iedereen ging ervan uit dat de Eerste Wereldoorlog maar kort zou duren, maar de oorlog duurde 4 jaar. De Eerste Wereldoorlog was dan ook een volledig andere oorlog dan alle eerdere oorlogen.

Slide 4 - Slide

Situering in de tijd
Duid de periode van WO I aan op onderstaande tijdlijn. 
WO I

Slide 5 - Drag question

Situering in de tijd
Duid de periode van WO I aan op onderstaande tijdlijn. 
WO I

Slide 6 - Drag question

Het ontstaan van de aarde
Een wereldoorlog breekt niet zomaar uit...
In het begin van de 20ste eeuw wordt Europa gedomineerd door vijf "grootmachten":
  • Groot-Brittannië
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Oostenrijk-Hongarije
  • Rusland

De aanleiding

Slide 7 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Europese kaart in 1914

Slide 8 - Slide

Duid de vijf grootmachten aan op de Europese kaart
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk- Hongarije
Rusland
Groot- Brittannië

Slide 9 - Drag question

Het ontstaan van de aarde
Europese kaart in 1914
Europese kaart in 2024
Welke verschillen merk je meteen op voor de vijf grootmachten?

Slide 10 - Slide

Verschil voor Oostenrijk-Hongarije?

Slide 11 - Open question

Het ontstaan van de aarde
Europese kaart in 1914
Europese kaart in 2024
Verschil voor Groot-Brittannië?

Slide 12 - Slide

Verschil voor Groot- Brittannië?

Slide 13 - Open question

Het ontstaan van de aarde
Europese kaart in 1914
Europese kaart in 2024
Verschil voor Duitsland?

Slide 14 - Slide

Verschil voor Duitsland?

Slide 15 - Open question

Het ontstaan van de aarde
Een wereldoorlog breekt niet zomaar uit...
In het begin van de 20ste eeuw waren er oplopende spanningen tussen de vijf machtigste Europese staten...
1.  Spanningen tussen Duitsland en Groot- Brittannië
Duitsland is sinds zijn overwinning op de Fransen in 1870-1871 de machtigste staat van het vasteland. Het land wil ook op wereldvlak een belangrijke rol gaan spelen. Het begint in vredestijd zijn leger uit te bouwen tot 800 000 manschappen en deed er alles aan om ook op zee de belangrijkste te zijn met de bouw van vele enorme handelsschepen en oorlogsboten. De industrie en export nam opvallend toe onder de Keizer “Willem II”. Hij streefde naar een groter en krachtiger Duitsland en was op zoek naar gebiedsuitbreiding.

Slide 16 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Een wereldoorlog breekt niet zomaar uit...
Deze ambities brengen Duitsland in aanvaring met Groot-Brittannië dat toen onmiskenbaar de wereldleider was. Het beschikte over de machtigste vloot ter wereld met een groot aantal nieuwe slagschepen. Ze zien de wapenwedloop van Duitsland als een ernstige bedreiging van hun positie.

Slide 17 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Een wereldoorlog breekt niet zomaar uit...
2. Spanningen tussen Duitsland en Frankrijk
Frankrijk droomt van een revanche op Duitsland voor de nederlaag tijdens de Frans- Duitse oorlog  (1870- 1871). Als gevolg van deze nederlaag moest Frankrijk het gebied Elzas- Lotharingen afstaan aan de Duitsers. 

De Fransen voerden een dienstplicht van drie jaar in. Ze brachten op die manier hun leger op 750.000 manschappen. 

Slide 18 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Een wereldoorlog breekt niet zomaar uit...
3. . Spanningen tussen Rusland en Oostenrijk- Hongarije
In de Balkan dreigt het Ottomaanse Rijk (Turkije) uiteen te vallen. Zowel Oostenrijk- Hongarije als Rusland hebben interesse in de verloren gebieden van de Turken. Oostenrijk- Hongarije heeft immers al langer gebiedsuitbreiding naar het zuiden op het oog. Zo werd Bosnië en Herzegovina in het begin van de eeuw al bezet door Oostenrijk- Hongarije. Het land komt daarbij in botsing met Servië. Rusland werpt zich dan weer op als beschermer van de Slavische wereld en geldt als bondgenoot van Servië.

Slide 19 - Slide

Het ontstaan van de aarde
Twee grote machtsblokken
Er werden bondgenootschappen tussen de grootmachten gevormd (Triple Entente & Triple Alliantie). Twee grote machtsblokken komen in Europa tegenover elkaar te staan:
Triple Entente ("geallieerden")
Triple Alliantie ("centralen")

Slide 20 - Slide

Wat is een militair bondgenootschap?

Slide 21 - Open question

Welke landen maakten deel uit van de Triple Entente (geallieerden)?

Slide 22 - Open question

Welke landen maakten deel uit van de Triple Alliantie (centralen)?

Slide 23 - Open question

Het ontstaan van de aarde
Twee grote machtsblokken
Naast de twee grote bondgenootschappen hadden de grootmachten links en rechts ook nog verdragen gesloten met "kleinere landen". 

Zo werd Servië gesteund door Rusland. Een gevaarlijke situatie, want Servië was de vijand van Oostenrijk-Hongarije. 

Slide 24 - Slide

Er waren bij deze vijandigheden ook enkele landen die neutraal wensten te blijven. Wat betekent dit precies?

Slide 25 - Open question