Cambium College 9 november 2021

Cambium College 9 november 2021 (feedbackessie)
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
1 / 27
next
Slide 1: Slide
docent naar coachMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Cambium College 9 november 2021 (feedbackessie)
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Blijf staan als...

 • Je (nog) weet wat de hoofdlijnen van MGV inhouden.
 • Je de afgelopen weken bewust MGV hebt toegepast tijdens gesprekken met leerlingen.
 • Je een verslag hebt gemaakt over het toepassen van MGV in gesprekken met leerlingen de afgelopen weken. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Kort herhalen
 • Elkaar feedback geven in groepjes
 • Plenair bespreken
 • Routekaart

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Motivatie

 • Autonome motivatie
 • Extrinsieke motivatie
 • Intrinsieke motivatie


drie vormen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Definitie

 • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag van binnenuitte veranderen
Motiverende gespreksvoering

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Definitie

 • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag ‘van binnenuit’ te veranderen. 

 • Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.
Motiverende gespreksvoering

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ambivalentie
Tegenstrijdige gedachten
 • Behoudtaal
  Taalgebruik waarmee je gesprekspartner aangeeft niet te willen veranderen.
 • Verandertaal
  Taalgebruik waarmee je gesprekspartner aangeeft te willen veranderen.  
Slide 7 - Slide

Je vraagt niet rechtstreeks naar verandertaal. 

Als professional weet je vaak wat beter zou zijn voor de leerling. Bijvoorbeeld in hoe hij kan leren. 
Maar zodra je zegt: zou je het niet eens zo doen. Dan ontstaat er meestal weerstand. 

Voorbeeld - Flip. 

Je kan uiteindelijk wel een tip geven. Maar het is altijd met toestemming van de leerling. De leerling houdt de regie. 
Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie
Beslissingsbalans

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Basishouding MGV
 • Samenwerking
  Zorg voor een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met jouw leerling.
 • Ontlokken
  Ontlok verandertaal (zelfmotiverende uitspraken).
 • Compassie
  Stel het belang van de leerling voorop.
 • Acceptatie
  Heb respect voor de autonomie van jouw leerling. (geen reparatiereflex)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Techniek MGV
 • Open vragen stellen
 • Reflectief luisteren
 • Bevestigen
 • Samenvatten
 • Informatie geven

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

REFLECTIE
Statement waarmee je teruggeeft wat je denkt dat de ander bedoelt of ervaart.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Toegevoegde waarde reflectie
 • Leerling aanzetten tot denken
 • Begrip tonen
 • Motivatie vergroten
 • Afwisseling in een gesprek
 • Reageren op emoties

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken van reflectie
 • Een selectief soort samenvatting
 • Stellend (geen vraag)
 • Kort (to the point)
 • Neutraal (jouw mening doet er niet toe)
 • Beredeneerd gidsen naar bedoeling of emotie

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

WAT DOE JE NA REFLECTIE?
 • Stilte (geef de ander de tijd om te reageren, voeg er dus niet meteen een nieuwe vraag aan toe).

 • Opnieuw reflecteren: als de ander zaken toevoegt of corrigeert, blijf je reflecteren tot je zeker weet dat jij en de ander elkaar begrijpen.

 • Doorvragen: na een bevestiging kun je verder gaan met een nieuwe vraag of met een nieuwe reflectie waarmee je een ander aspect benoemt.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Kort herhalen
 • Elkaar feedback geven in groepjes
 • Plenair bespreken
 • Routekaart

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Geef elkaar feedback

 • Groepjes van 2 of 3
 • Bespreek hoe je MGV al toepast
  - Hulpvragen eindopdracht
  - Uitdraai 4 fasen MGV
 • Vraag om feedback
 • Geef elkaar feedback
 • Maak een gezamenlijke eindconclusie
 • Plenair bespreken

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten voor vandaag

 • Kort herhalen
 • Elkaar feedback geven in groepjes
 • Plenair bespreken
 • Routekaart

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Routekaart
 • Training + start opdracht
 • Verwerking (gesprekken voeren + reflectie)
 • Feedback op gesprekken en reflectie
 • Nog eens gesprekken voeren (met feedback in achterhoofd)
 • Show & tell (terugkijken en vooruit kijken - hoe nu verder): 11 januari

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie training

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

We bekijken een video
 • Yvon wil de kandidaat motiveren om toch nog een poging te wagen.
 • Welke technieken gebruikt Yvon?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

De sheets hieronder kan je gebruiken - hoeft niet, natuurlijk. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

"Ja maar"
(en het herkennen van de reparatiereflex)
Het herkennen van de reparatiereflex. 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat levert het de leerling op?
Meer eigenaarschap en regie
Inzicht in gedrag en intrinsieke motivatie
Duurzame ontwikkeling

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions