Kwaliteit van leven

Eigen regie en zelfredzaamheid
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Eigen regie en zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag 

Slide 2 - Slide

Aan het einde van de les:...
- geeft de student een omschrijving van het begrip kwaliteit van leven 
- geeft de student aan op welke  manieren hij/zij de kwaliteit van leven van de client kan behouden/ verbeteren 
- geeft de student aan waarom een cultuuromslag goed kan zijn en wat zijn/haar rol hierin is

Slide 3 - Slide

Wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 4 - Slide

Wat is voor de client kwaliteit van leven?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Theorie 
Kwaliteit van leven = functioneren van een persoon op 3 gebieden: fysiek, psychisch en sociaal en de subjectieve evaluatie hierop. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en subjectieve aspecten.

Slide 9 - Slide

Wat verstaan we onder fysiek kwaliteit van leven?

Slide 10 - Mind map

Wat verstaan we onder psychisch kwaliteit van leven?

Slide 11 - Mind map

Wat verstaan we onder sociaal kwaliteit van leven?

Slide 12 - Mind map

Slide 13 - Slide

Welke cijfer geef jij je leven?
-1100

Slide 14 - Poll

Kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven 

Slide 15 - Slide

Voorbeelden
- zo lang mogelijk zorg bieden in eigen omgeving 
- familieparticipatie 
- aanvaarding zorgtechnologie
- incidentmelding 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

De opdracht
Bestudeer de deelopdrachten in Dulon Online.

Deelopdrachten 1 t/m 4

Eindopdracht.

Slide 18 - Slide

Deelopdracht 1
Neem een bestaand instrument (Shalock, bijv.) en peil de kwaliteit van leven bij één cliënt.

Verwerk de gegevens in een verslag

Min één A4, max twéé.

Slide 19 - Slide