3.2 Zien

Paragraaf 3.2
Zien
1 / 44
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 3.2
Zien

Slide 1 - Slide

wat zie je aan de buitenkant van je ogen


je ziet alleen het voorste deel van je oogbollen

Slide 2 - Slide

Iris
• iris: gekleurde gedeelte, in de iris zit een opening: de pupil
• het licht gaat door de pupil heen
• om de iris ligt het oogwit

Slide 3 - Slide

• wenkbrauwen, oogleden en wimpers beschermen je ogen tegen stof en zweet

Slide 4 - Slide


 • boven je oog zit de traanklier
 • in de traanklier wordt traanvocht gemaakt
 • bij het knipperen wordt er traanvocht over je ogen verspreid, je ogen drogen niet uit en spoelen kleine vuiltjes weg
 • werkt ontsmettend
 • zoute traanvocht ontsmet, minder kans op ooginfecties door bacteriën

Slide 5 - Slide

• vocht en vuiltjes worden door de traanbuis afgevoerd naar je neus
• je kunt de twee openingen van de traanbuis zien
• bij huilen maakt de traanklier heel veel traanvocht, traanbuisjes stromen dan over

Slide 6 - Slide

Hoe werken je ogen
 • 3 lagen

 • buitenste laag: harde
       oogvlies
 • middelste laag: vaatvlies
 • binnenste laag: netvlies
 • oog is opgevuld met het
        glasachtig lichaam

Slide 7 - Slide

Harde oogvlies
 • buitenste vlies van je oogbol
 • wit(oogwit), stevig,
beschermt alles wat in je
oog ligt
 • gedeelte voor de iris is
doorzichtig: hoornvlies
 • licht komt door het
hoornvlies naar binnen

Slide 8 - Slide

Vaatvlies
 • middelste laag
 • hierin zitten bloedvaatjes
 • via bloed- alle stoffen die het
       oog nodig heeft
 • voorkant van je oog is het
       gekleurd = iris

 • iris-opening in vaatvlies= pupil,     hier komt licht doorheen

Slide 9 - Slide

rode ogen
op foto's zie je soms rode ogen, dit is het vaatvlies.

Slide 10 - Slide

Netvlies
 • binnenste vlies en is het lichtzintuig
 • lichtgevoelige zintuigjes die de prikkel licht opvangen
 • licht valt op een boom-wordt teruggekaatst-komt je oog binnen via hoornvlies en pupil-lens maakt op het netvlies er een scherp beeld van de boom-licht prikkelt de lichtgevoelige zintuigjes-lichtprikkels worden omgezet in impulsen- impulsen door oogzenuw naar de hersenen- dan zie je pas wat je ziet

Slide 11 - Slide

Gele vlek
 • plaats recht achter de pupil
 • hiermee zie je het best, hier
       zitten namenlijk de meest
       lichtgevoelige zintuigen

Blinde vlek: hier ziet de oogzenuw vast aan de oogbol, hier zit geen netvlies met zintuigcellen

Slide 12 - Slide

oogspieren
• oogbollen zitten met spieren
vast aan de oogkassen.
• door de spieren kan je oog
alle kanten opdraaien
• oogkassen zijn opgevuld met
vetweefsel, dit vet vormt een
stootbuffer voor de oogbollen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

hoe krijgen je ogen steeds genoeg licht
 • pupillen worden groter en
kleiner door twee soorten spiertjes in de iris.
 • pupil groter door weinig licht, lengtespiertjes trekken samen er komt dan meer licht op je netvlies, hierdoor kun je toch nog wat zien bij weinig licht
 • pupil kleiner door veel licht, kringspiertjes trekken samen. netvlies wordt dan niet beschadigd,wordt beschermd tegen te veel licht
 • pupil reflex= groter en kleiner maken van je pupillen

Slide 15 - Slide

Waardoor zie je scherp
 • lens maakt het beeld scherp
op je netvlies
 • beeld is veel kleiner en op z'n
kopen in spiegelbeeld
 • hersenen vertalen het beeld
 • je ziet nu ware grootte en
rechtop

Slide 16 - Slide

 • je ziet niet alleen van dichtbij scherp, ook van veraf.
 • dit kan doordat je je ooglens boller en platter kunt maken. 
 • de lens kan van vorm veranderen doordat hij elastisch is.

Slide 17 - Slide

scherp zien
  bolle lens
  voorwerp van dichtbij scherp
  platte lens: 
  voorwerp van veraf scherp

  accommoderen:
  het platter en boller maken van de ooglens


  Slide 18 - Slide

  accommonderen
  gebeurt door een kringspier die om de lens zit: het straallichaam
  • lens hangt aan lensbandjes in het straallichaam, samen zorgen ze ervoor dat de lens boller en platter kan worden.
  • dichtbij zien: straallichaam samengetrokken - lensbandjes slap - lens boller
  • veraf zien: straallichaam ontspant - lensbandjes strak - lens platter
  • nabijheidspunt: het dichtsbijzijnde punt waarop je een voorwerp nog net scherp kunt zien

  Slide 19 - Slide

  Hoe zie je diepte?
  • diepte zie je doordat je met twee ogen kijkt
  • rechteroog zie je iets anders dan linkeroog
  • hersenen voegen deze beelden samen
  • diepte zien is noodzakelijk
         bij het inschatten van afstand diepte zien
          =     3D kijken

  Slide 20 - Slide

  wanneer heb je een bril nodig?
  • niet scherp ziet
  • twee oorzaken:
  - ooglens kan zich niet goed
  plat of bol maken
  - vorm van je oogbol is niet
  goed
  • jonge mensen vaak
  verkeerde vorm

  Slide 21 - Slide

  Verziend = oogbol te kort
  • oogbol kort: alleen verte scherp = verziend
  • plaatje 1: 
  bij dichtbij dan het scherpe beeld valt achter het netvlies, beeld op netvlies is onscherp
  • plaatje 2: 
  bril met bolle lenzen (+bril)
  bolle lenzen laten de lichtstralen meer bij elkaar komen zodat het beeld wel op het netvlies valt

   Slide 22 - Slide

   Bijziend = oogbol is te lang
   plaatje 3: oogbol te lang, alleen van dichtbij zie je scherp, scherpe beeld valt voor het netvlies, beeld is dan wazig (bijziend)
   plaatje 4:bril met holle lenzen(-bril)
   De holle lenzen buigen de lichtstralen wat uit elkaar. daardoor komt het beeld, als je in de verte kijkt, wel goed op het netvlies terecht.

   Slide 23 - Slide

   Waardoor zien we op de blinde vlek niets?
   A
   omdat die plek blind is
   B
   omdat daar geen zintuigcellen zitten

   Slide 24 - Quiz

   Kunnen we op de gele plek het scherpst of het minst scherp zien?
   A
   het scherpst
   B
   het minst scherp

   Slide 25 - Quiz

   In dit hoofdstuk zullen we het gaan hebben over o.a. zintuigen. Vink aan wat geen zintuig is.
   A
   Horen
   B
   Zien
   C
   Voelen
   D
   Praten

   Slide 26 - Quiz

   WHet gekleurde deel van je oog heet:
   A
   Pupil
   B
   Iris
   C
   Oogkas
   D
   Oogwit

   Slide 27 - Quiz

   Hoe noemen we het gekleurde deel van ons oog?
   A
   pupil
   B
   iris

   Slide 28 - Quiz

   Welk onderdeel van het oog zorgt voor stevigheid?
   A
   hoornvlies
   B
   Lens
   C
   Iris
   D
   Glasachtig lichaam

   Slide 29 - Quiz

   Alles wat binnenin je oog ligt krijgt bescherming door?
   A
   Het vaatvlies
   B
   Het netvlies
   C
   De lens
   D
   Het harde oogvlies

   Slide 30 - Quiz

   20. Het witte gedeelte van het oog heet...
   A
   het harde oogvlies
   B
   het hoornvlies
   C
   het netvlies
   D
   de pupil

   Slide 31 - Quiz

   21. Het glasachtig lichaam is de doorzichtige, gelei-achtige massa in je oog
   A
   waar
   B
   niet waar

   Slide 32 - Quiz

   Wat is de pupil?
   A
   Een zwart deel in je oog
   B
   Een opening in je iris
   C
   een opening in je hoornvlies
   D
   een opening in je lens

   Slide 33 - Quiz

   In je oog gaat het licht achtereenvolgens door:
   A
   Pupil - hoornvlies - lens - glasachtig lichaam - netvlies
   B
   Hoornvlies - lens - pupil - glasachtig lichaam - netvlies
   C
   Hoornvlies - pupil - lens - glasachtig lichaam - netvlies
   D
   Hoornvlies - pupil - lens - netvlies - glasachtig lichaam

   Slide 34 - Quiz

   Van buiten naar binnen kom je in je oog drie lagen tegen, wat is de juiste volgorde?
   A
   Netvlies, Vaatvlies, harde oogvlies
   B
   Vaatvlies, Netvlies, harde oogvlies
   C
   Harde oogvlies, vaatvlies, netvlies

   Slide 35 - Quiz

   Hoe heet de bundel zenuwen in je rug?
   A
   zintuigcellen
   B
   zenuwstelsel
   C
   ruggenmerg

   Slide 36 - Quiz

   Welk onderdeel van het zenuwstelsel ontbreekt hier?
   Ruggenmerg- zenuwen - ?

   Slide 37 - Open question

   Er komt een geurstof in je neus.
   Je reukzintuig wordt geprikkeld.
   Wat gebeurt er nu met je reukzintuig?

   A
   Het reukzintuig maakt berichten en stuurt die weg.
   B
   Het reukzintuig ontvangt berichten en reageert.

   Slide 38 - Quiz

   Het ruggenmerg, de zenuwen en je hersenen vormen samen een orgaanstelsel.
   Hoe heet dit orgaanstelsel?

   Slide 39 - Open question

   Wat hoort in dit rijtje niet thuis?
   smaak – geluid – zuurstof – licht

   A
   smaak
   B
   geluid
   C
   zuurstof
   D
   licht

   Slide 40 - Quiz

   Je hersenen reageren niet op alle prikkels die er zijn.
   Op welke van de onderstaande prikkels reageer je wel?

   A
   Er rijden de hele dag auto’s langs je huis.
   B
   Je hond begint te blaffen als er iemand aanbelt.
   C
   Het water in de waterloop in je tuin stroomt naar beneden.
   D
   De spreeuwen kwetteren op het dak.

   Slide 41 - Quiz

   In de tekening zie je een deel van het gezicht van een mens. Op welke plaats zit de traanklier?
   A
   1
   B
   2
   C
   3
   D
   4

   Slide 42 - Quiz

   Hoe heet onderdeel 1
   A
   oogspier
   B
   oogzenuw

   Slide 43 - Quiz

   Waardoor kun je scherp zien?
   A
   Doordat er een beeld op het netvlies ontstaat.
   B
   Doordat de vorm van het netvlies verandert.
   C
   Doordat het beeld op het netvlies wordt omgedraaid.
   D
   Doordat de bolvorm van de ooglens verandert.

   Slide 44 - Quiz