GGZ-2 Oefentoets

GGZ-2
Oefentoets
1 / 20
next
Slide 1: Slide
GGZ-1MBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

GGZ-2
Oefentoets

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Welk ziektebeeld valt onder psychiatrie
A
Diabetes
B
COPD
C
Pneumonie
D
Depressie

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Welk classificatie systeem wordt veel gebruikt binnen de psychiatrie?
A
DSM-3
B
DSM-4
C
DSM-5
D
DSM-6

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat is DSM-5
A
codewoord in de psychiatrie
B
diagnose
C
classificatiesysteem in de psychiatrie voor diagnosticeren ziektebeelden
D
ziektebeeld

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de voor -en nadelen van de DSM 5

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

wat is forensische psychiatrie?
A
psychiatrische zorg voor mensen met delict/grensoverschrijdend gedrag
B
psychiatrische zorg voor nabestaanden bij een moord
C
psychiatrische zorg bij een ongeval
D
psychiatrische zorg bij jeugd

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Jeugd-GGZ
E-health
Ouderenpsychiatrie
Forensische psychiatrie
Ziekenhuispsyhiatrie
Verslavingszorg
gericht op kinderen/jongvolwassenen
Inzet van technologische middelen t.b.v. de psychische gezondheid
gericht op senioren
gericht op mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen
gericht op mensen met zowel een somatische als psychische aandoening
gericht op mensen die door middelengebruik in ernstige problemen komen

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

waar kan ik informatie vinden over de psychiatrie?
A
ggz nederland
B
trimbos
C
wijzijnmind.nl
D
alle 3

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

wat is het verschil tussen draaglast en draagkracht?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Hoe draagt een gezonde leefstijl bij aan je draagkracht?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

wat kan een extra druk op de draagkracht leggen?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

wat is de WMO?
A
Kwaliteitswet zorginstellingen
B
Wet langdurige zorg
C
Wet maatschappelijke ondersteuning
D
wetten voor de gezondheidszorg

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat doet de WMO?
A
Ondersteunen bij beschermd wonen
B
Hulp bieden in het huishouden en woningaanpassingen
C
Opvang en mantelzorg (daklozen)
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het doel van de WMO?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Schrijf op WVGG is:

Slide 16 - Mind map

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
Crisisopvang en crisisibterventie. Denk bijv. aan psychose, zelfdoding, ernstige paniekaanval
Zorgvragers die door hun beperkingen niet zelfstandig kunnen wonen.  Sommige zorgvragers kunnen niet meer buiten het psychiatrische ziekenhuis kunnen wonen. Aandoening is langer aanwezig dan een een of twee jaar.
Langdurige problematiek bij oudere zorgvragers 65+
Naast het behandelen van de psychiatrische stoornis speelt de ondersteuning van een zo normaal mogelijke ontwikkeling een belangrijke rol.
Belangrijk is om deze groep een prettige leefomgeving te bieden met zo veel mogelijk eigen regie.
Acute Psychiatrie
Langdurige psychiatrie
Ouderenpsychiatrie
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Langdurige psychiatrie

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Psychiatrische aandoeningen kunnen ontstaan door erfelijke factoren
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een verslaving?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Wat is een andere woord voor detoxificatie?
A
Voorlichting
B
Afkicken
C
Detox
D
Voorkomen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions