les 7: Mexico-VS internationale arbeidsverdeling (2.4 + po)

Lesdoel
  • Hoe is de V.S. een centrumland geworden?
  • Welke pogingen heeft Mexico gedaan om rijker te worden?Handig voor je PO!
Uitleg internationale arbeidsverdeling
Uitleg
met tijdlijn
V.S. en Mexico
Keuze
Extra uitleg met voorbeelden
Werken aan weektaak
Afsluiting
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Lesdoel
  • Hoe is de V.S. een centrumland geworden?
  • Welke pogingen heeft Mexico gedaan om rijker te worden?Handig voor je PO!
Uitleg internationale arbeidsverdeling
Uitleg
met tijdlijn
V.S. en Mexico
Keuze
Extra uitleg met voorbeelden
Werken aan weektaak
Afsluiting

Slide 1 - Slide

Internationale arbeidsverdeling (M&M)
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt
nieuwe M&M smaak bedenken
suiker, cacao, palmolie
M&M's maken en verpakken 
reclames bedenken en verkoop M&M's

Slide 2 - Slide

De V.S. is een centrumland geworden
Eerst indianen: jagers en verzamelaars, landbouw

Europeanen naar V.S. ->
veel landbouw
+ vondst grondstoffen
 

19e eeuw
- industrialisatie
- mechanisatie landbouw
 

vertrek industrie naar lage lonen landen.
 

Investeren in infrastructuur

Slide 3 - Slide

Hoe heeft Mexico zich ontwikkeld?
productie
grondstoffen en landbouw
producten

periferie

1960
SEZ
assemblage
fabrieken
uit V.S. in Mexico

 

- belastingvoordelen in grensregio
- dichtbij V.S.
- lage lonen 
- weinig milieuregels
 

SEZ = speciaal economische zone

Slide 4 - Slide

Hoe heeft Mexico zich ontwikkeld?
productie
grondstoffen en landbouw
producten

periferie

1960
SEZ
assemblage
fabrieken
uit V.S. in Mexico

 

- belastingvoordelen in grensregio
- dichtbij V.S.
- lage lonen 
- weinig milieuregels
 

1994
Verdere liberalisering door NAFTA
 

vrijhandel

assemblage ook naar rest Mexico

grensregio hoogwaardige industrie

Slide 5 - Slide

Hoe heeft Mexico zich ontwikkeld?
2000
uitschuiving laagwaardige productie
laagwaardige industrie naar lage lonenlanden in Azië
2020
Handelsverdrag USMCA
(vernieuwde NAFTA)


In Mexcio:
strengere milieuregels

betere arbeids-omstandigheden

Slide 6 - Slide

Hoe heeft Mexico zich ontwikkeld?
productie
grondstoffen en landbouw
producten

periferie

1960
SEZ
assemblage
fabrieken
uit V.S. in Mexico

 

2000
uitschuiving laagwaardige productie
- belastingvoordelen in grensregio
- dichtbij V.S.
- lage lonen 
- weinig milieuregels
 

laagwaardige industrie naar lage lonenlanden in Azië
1994
Verdere liberalisering door NAFTA
 

vrijhandel

assemblage ook naar rest Mexico

grensregio hoogwaardige industrie
2020
Handelsverdrag USMCA
(vernieuwde NAFTA)


In Mexcio:
strengere milieuregels

betere arbeids-omstandigheden

Slide 7 - Slide


Ik begrijp van de internationale arbeidsverdeling
- welke taken centrumlanden doen
- welke taken semi-perifere landen doen
- welke taken perifere landen doen
Ik begrijp van de internationale arbeidsverdeling
- hoe dit de welvaart van Mexico heeft beïnvloedt
- waarom werk uitschuift / doorschuift.
A
extra uitleg
B
zelfstandig werken aan weektaak

Slide 8 - Quiz

Ik wil nog extra uitleg en samen naar andere voorbeelden kijken.
Ik ga rustig en zelfstandig  aan de weektaak.

 Lees 2.4
 Maak opdr: 1,2,4,5
 Leer de begrippen
Als ik klaar ben ga ik aan een ander vak verder werken zodat mijn klasgenoten rustig door kunnen werken en ik mijn tijd slim en efficiënt gebruik.

Slide 9 - Slide

PO
Kan je inloggen in ArcGIS?

Gebruikersnaam: leerlingnummer
Wachtwoord: Welkom123

Doet hij het niet? Kom naar docent.
Doet hij het wel? Ga naar Storymap


Gelukt met PO en storiemaps gevonden?

Werk aan je weektaak opdrachten:

Hoofstuk 2 paragraaf 4:
Opdrachten: 1,2,4,5Slide 10 - Slide

extra uitleg nodig?
Kijk deze video over de internationale arbeidsverdeling en de gevolgen hiervan:

Slide 11 - Slide

Verloopt deze productieketen volgens de internationale arbeidsverdeling?

MDMA, de stof die we nu XTC noemen, werd voor het eerst samengesteld in 1912. Dat gebeurde in Duitsland, in een laboratorium van de geneesmiddelenfabrikant E. Merck, die op zoek was naar nieuwe medicijnen. Nederland is een van de belangrijkste productielanden voor xtc. Nederland was zelfs de grootste xtc-producent in de wereld, maar Canada heeft die positie overgenomen.
A
ja
B
nee

Slide 12 - Quiz

1
2
3
4
5
6
Het grensgebied was een SEZ dus waren er belastingvoordelen
simpele industrie ging van de V.S. net de grens over naar Mexico.
er kwam liberalisering: in heel Mexico vrijhandel met de V.S.
In het grensgebied kwam de hoogwaardige industrie.
In het zuiden van Mexico kwam de simpele industrie.
De lonen stegen, dus verhuist de simpele industrie naar lage lonen landen.

Slide 13 - Drag question