Plaatsbepaling op aarde

Plaatsbepaling op aarde
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Plaatsbepaling op aarde

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Ik weet hoe de lengtecirkels of meridianen en   breedtecirkels  of paralellen over de aarde lopen;
  • Ik kan m.b.v. een atlaskaart de ligging van een plaats     bepalen;
  • Ik kan de juiste windrichting van een plaats benoemen;
  • Ik kan een klimaatgrafiek maken en aflezen.

Slide 2 - Slide

opdracht
Pak een leeg tekenblaadje voor je.
Bekijk het volgende filmpje en teken alles wat erin dit filmpje wordt uitgelegd.

Let op; zorg dat je tekening overzichtelijk is (maak een legenda)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Lengtecirkels of meridianen
• Lijnen die van de noordpool naar de zuidpool gaan heten lengtecirkels of meridianen.
• De nulmeridiaan loopt precies over het plaatsje Greenwich bij Londen.
• Het halfrond ten westen van de nulmeridiaan noemen we westelijk halfrond.
• Het halfrond ten oosten van de nulmeridiaan noemen we oostelijk halfrond.

Slide 5 - Slide

Greenwich
0-meridiaan
Lengtecirkel of Meridiaan

Slide 6 - Slide

Evenaar
De lijn die precies in het midden tussen de noordpool en zuidpool loopt heet de evenaar.
• Deze lijn verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond.
• Het noordelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de noordpool.
• Het zuidelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de zuidpool.

Slide 7 - Slide

Noordpool
Zuidpool
Evenaar

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond

Slide 10 - Drag question

Plaatsen die op het zuidelijk halfrond liggen liggen tussen de evenaar en de zuidpool.
A
goed
B
fout

Slide 11 - Quiz

Breedtecirkels of paralellen
• Lijnen die evenwijdig lopen aan de evenaar heten breedtecirkels of parallellen.
• De evenaar is de breedtecirkel van .
• De noordpool ligt op 90° NB.
• De afstand van een plaats tot de evenaar noem je de geografische breedte.

Slide 12 - Slide

Hoge en lage breedte

Slide 13 - Slide

10 graden Zuiderbreedte
10 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte

Slide 14 - Slide

Luanda ligt op
A
10° NB
B
10° ZB

Slide 15 - Quiz

Welke plaats ligt op 30° NB?
A
Caïro
B
Mekka
C
Madrid
D
Durban

Slide 16 - Quiz

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?

Slide 17 - Slide

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?
A
1
B
2
C
4
D
B

Slide 18 - Quiz

Studieplanner
Maak de opdrachten van 'Plaatsbepaling op aarde'.

Slide 19 - Slide