Begeleiden, periode 1, les 6,

Het ondersteuningsproces
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het ondersteuningsproces

Slide 1 - Slide

Programma
  • Welkom 
  • AWR
  • Deze periode 
  • terugblik
  •  Filmpje
  •  Theorie
  • Opdracht

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen deze periode
Les 1:Ondersteuningsproces en begeleiding en ondersteuning geven
Les 2:Zelfregie en methodisch werken
Les 3: Stappen in het ondersteuningsproces
Les 4:  Verzamelen van informatie en vaststellen van behoeften en problemen
Les 5: Doelen formuleren/ plan maken
Les 6: Uitvoeren van de activiteiten volgens planning
Les 7:  thema opdracht 1
Les 8: proeftoets
Les 9: Toets

Slide 4 - Slide

terugblik

Slide 5 - Slide

Wat zijn de SMART- doelen?
A
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relax, Toekomst
B
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden
C
Speciaal, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Toekomst

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Video

Uitvoeren van de activiteiten volgens planning
Bij de uitvoering gaat iedereen die betrokken bij het plan is, aan de slag. Als het nodig is, stel je met elkaar de activiteiten bij. Belangrijk voor jou als begeleider is dat je de cliënt in de uitvoeringsfase zo goed mogelijk ondersteunt. Geef regelmatig positieve en stimulerende feedback op het proces: ‘Ik zie dat je op de goede weg zit’ of: ‘Wat fijn dat het u alweer zelfstandig lukt om een potje te koken.’

Slide 8 - Slide

Evalueren en bijstellen

Slide 9 - Slide

Evalueren
Bij de evaluatie kijk je samen met cliënt, collega’s en andere betrokkenen wat de ondersteuning heeft opgeleverd. Door het resultaat te bekijken, kun je achteraf bepalen of je goed hebt gehandeld. Als je met elkaar opmerkt dat je ergens in het proces een verkeerde inschatting hebt gemaakt, kun je daarvan leren voor de volgende keer. Bij de evaluatie stel je met elkaar vast of de kwaliteit van bestaan van de cliënt erop vooruit is gegaan. Of, zoals in bepaalde gevallen: heb je achteruitgang kunnen voorkomen?
Slide 10 - Slide

Je evalueert met elkaar de ondersteuningsuitkomsten en op basis daarvan kun je je aanpak bijstellen. Je verzamelt dan weer in samenwerking met alle betrokkenen opnieuw informatie, stelt doelen vast en doorloopt op die manier de cyclus opnieuw.
Slide 11 - Slide

volgende week
Volgende week gaan we het hebben over doelen formuleren

Slide 12 - Slide

Opdracht
Maken van Thieme Meulenhoff
boek: Begeleider Specifieke Doelgroepen
1.3 opdracht 1 t/m 3g

Slide 13 - Slide

Wat heb je van deze les opgestoken?

Slide 14 - Open question

The end

Slide 15 - Slide