De oudheid

Waar denk je aan?
1 / 25
next
Slide 1: Mind map
GeschiedenisLager onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Waar denk je aan?

Slide 1 - Mind map

De oudheid
De tijd van de Egyptenaren en 
de Grieken en Romeinen

van 5000 v Chr. tot 500

Slide 2 - Slide

Aan de grote rivieren zoals                                   , de Tigris en de Eufraat groeiden landbouwdorpen uit tot steden. 
 Aan het hoofd van de stad stond een machtige vorst,                                    . 
De Egyptische samenleving bestond uit vele lagen.  
Macht had te maken met je                                    en je                                        .   

de farao

afkomst

vaardigheden

de Nijl

Slide 3 - Drag question

Leven en werken

Slide 4 - Slide

Overstromingstijd
Oogsttijd
Zaaitijd

Slide 5 - Drag question

een sjadoef

Slide 6 - Slide

een scheprad

Slide 7 - Slide


adel en ambtenaren (schrijvers)

farao

slaven

boeren, arbeiders, soldaten

priesters

Slide 8 - Drag question


piramide

hiërogliefen

sarcofaag

mummie

Slide 9 - Drag question

Wat weet je over de Romeinen?

Slide 10 - Mind map

Het Romeinse rijk

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Welke kamer(s) missen we in de Romeinse villa?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

amfitheater
Colosseum in Rome

Slide 16 - Slide

Riool
Aquaduct

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Link

De Romeinen spraken Latijn. 
Wij gebruiken nog steeds Latijnse woorden. 
Welke woorden op de volgende pagina komen van de Romeinen?

Slide 20 - Slide

woorden van de Romeinen
woorden niet van de Romeinen

museum

gladiator

datum

toneel

slagerij

theater

villa

Slide 21 - Drag question


amicus

aqua

familia

via

vinum

rosa

luna

fabula

vriend

water

familie

weg

wijn

roos

maan

verhaal

Slide 22 - Drag question

werkschrift p.10
nr. 1,2,3,(4 mag)
p.12 nr.2,4,7, (5,6,8,9,10 mag)

Slide 23 - Slide

Zou jij graag in de oudheid geleefd hebben?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Hoe ga je deze les instuderen?

- een samenvatting schrijven?
- schema op papier?
- schema online?
- vraagjes opstellen voor jezelf?

Slide 25 - Slide