Kader feb 2021

februari 2021
Kinderziekten
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeneeskundeEHBOBeroepsopleiding

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

februari 2021
Kinderziekten

Slide 1 - Slide

Welke kinderziekte
heb jij gehad

Slide 2 - Mind map

van waterpokken tot polio
 • In de volksmond doelt men met het woord kinderziekten op infecties die                                     met name kinderen kunnen oplopen.
 • Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen: bacteriën,   virussen, schimmels of parasieten. 
 • Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar kinderen niet erg ziek van worden en die     vanzelf  weer overgaan.
 • Sommige infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Hierdoor kunnen kinderen heel ziek     worden en ernstige complicaties aan overhouden of overlijden.

Slide 3 - Slide

hoe krijg je een infectieziekte
 • Een infectieziekte kun je krijgen door:
 • Besmet eten of drinken 
 • Het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven
 • Conctact met iemand die besmet is
 • Bacterien die in een wond komen
 • Voor jonge kinderen en oudere mensen zijn vatbaar voor infectieziekten en lopen het   grootste risico op ernstige complicatie of overlijden
 • Vaccinatie vermindert de kans op ernstige ziekte en complicaties en zorgt er voor dat   gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen

Slide 4 - Slide

belang van vaccineren
 • Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit
 • Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voorkomt.
 • Ook kinderen die niet ingeënt zijn lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen.

Slide 5 - Slide

Welke vaccinaties hebben jullie zelf gehad

Slide 6 - Open question

bacterie of virus

Slide 7 - Slide

Waterpokken

Slide 8 - Slide

Waterpokken

Slide 9 - Slide

Mazelen

Slide 10 - Slide

Mazelen

Slide 11 - Slide

Polio

Slide 12 - Slide

Polio

Slide 13 - Slide

Polio

Slide 14 - Slide

Polio en reanimeren

Slide 15 - Slide

succes public health in amerika

Slide 16 - Slide

Reductie aangegeven gevallen na vaccinaties voor 1900 tot circa 1985 (in de VS)
meer dan 80%
meer dan 70%
meer dan 90%
meer dan 95%

Slide 17 - Poll

Reductie sterfte aan infectieziekten (in de VS)
80-90%
70-80%
95-100%
90-95%

Slide 18 - Poll

aantallen rijksvaccinatieprogramma-ziekten

Slide 19 - Slide

Virus
Bacterie
Mazelen
Waterpokken
Rodehond
vijfde ziekte
zesde ziekte
Bof
Kinkhoest
Roodvonk
Polio
Tetanus
Meningokokkenziekte
Pneumokokkenziekte
Difterie
Hepatitis B
Hib-ziekten
HPV
hiv

Slide 20 - Drag question

Mazelen
Rodehond
Roodvonk
Waterpokken
Bof

Slide 21 - Drag question

Kun je kinderen beter heel schoon of juist lekker vies laten worden om te voorkomen dat ze ziek worden?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

kinderen beter heel schoon of juist heel vies laten leven

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

covid-19 pandemie

Slide 25 - Slide

graag jullie mening over covid-19 vaccinatie
ja, heel zeker
ja, misschien
twijfel
nee, wacht af
nee, zeker niet

Slide 26 - Poll

Slide 27 - Slide

Mazelen
Rodehond
Roodvonk
Waterpokken
Bof

Slide 28 - Drag question

WEL AANVRAGEN
NIET AANVRAGEN
BNP
X-thorax
Rust ECG
Inspannings ECG
Echo cor
Spirometrie
Nierfunctie
Lipidenprofiel

Slide 29 - Drag question