Duurzaamheid: quiz hoofdstuk 7 t/m 9

Duurzaamheid
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GroenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Programma
In deze les gaan we na in hoeverre jullie kennis bezitten van de hoofdstukken 7 t/m 9 van het boek. 
Dit doen we als eerste voorbereiding op het kennisexamen.


Slide 2 - Slide

De ladder van Lansink...
A
Geeft aan welk afval het meest vervuilend is
B
Geeft aan hoe bepaald afval het best verwerkt kan worden
C
rangschikt manieren om afval te verwerken

Slide 3 - Quiz

Zet de manieren in de juiste volgorde:
preventie, verbranding, hergebruik, storten, energie, recycling.

Slide 4 - Open question

Hoe kan de school aan afvalpreventie doen?

Slide 5 - Open question

Je ontdekt eten van gisteren in je koelkast. Wat doe je?
A
Je ruikt eraan en als het goed ruit, dan kun je het eten.
B
Je gooit het weg: het is over de datum.
C
Je vriest het alsnog in: dat vertraagt het rottingsproces.

Slide 6 - Quiz

Over welke tree van Lansink gaat het wanneer je afval scheidt in plastic, papier, glas, en gft-afval?
A
Energie
B
Hergebruik
C
Preventie
D
Recycling

Slide 7 - Quiz

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Een computer behoort tot de...
A
biologische kringloop
B
technische kringloop

Slide 9 - Quiz

Hoe of wat kan een computer een grondstof zijn voor iets anders?

Slide 10 - Open question

Waarom is een groot verschil in rijkdom slecht voor het mileu?

Slide 11 - Open question

Welke uitspraak past het beste bij het cradle tot cradle principe?
A
Afval is voedsel: grondstoffen kunnen bijna volledig worden hergebruikt.
B
Biomassa is hét alternatief voor fossiele brandstoffen. Het is oneindig beschikbaar.
C
Door producten zoveel mogelijk her te gebruiken, produceren we minder afval.

Slide 12 - Quiz

Wat is een MVO?
A
Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt
B
Een bedrijf dat met veel ondernemingen samenwerkt
C
Een bedrijf dat maatschappelijk veel onrust veroorzaakt, bijv.een kerncentrale

Slide 13 - Quiz

Wanneer Drenthe College haar personeel korting op een sportabonnement geeft, op welk van de p's speelt zij dan in?

Slide 14 - Open question

Hoe kunnen bedrijven zich inzetten op het gebied van Planet? Noem 2 voorbeelden.

Slide 15 - Open question

Waarom is duurzaam ondernemen goed voor het imago van het bedrijf?

Slide 16 - Open question

Wat is kwalitatieve afvalpreventie?
A
Het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk voorkomen.
B
Afvalstoffen minder schadelijk maken.

Slide 17 - Quiz

Hoe kan een computerbedrijf kwalitatieve afvalpreventie realiseren?

Slide 18 - Open question