KIC3 PTA eindtermen ckv en kua

KIC3 PTA eindtermen ckv en kua
 • quiz eindtermen KUA
 • opdracht 1: vergelijk PTA's ckv en KUA
 • opdracht 2: casussen PTA's ckv en KUA
1 / 25
next
Slide 1: Slide
KunstHBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

KIC3 PTA eindtermen ckv en kua
 • quiz eindtermen KUA
 • opdracht 1: vergelijk PTA's ckv en KUA
 • opdracht 2: casussen PTA's ckv en KUA

Slide 1 - Slide

Wat weet je van de eindtermen
van kunst-algemeen HAVO/VWO?

Slide 2 - Mind map

Welke vaardigheden moet een havo-leerling beheersen op het CSE KUA?
A
Bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren
B
nformatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te geven
C
overeenkomsten en verschillen noemen en beargumenteren met betrekking tot het beschouwingsapparaat bij de vier kunstdisciplines
D
De belangrijkste termen en begrippen hanteren uit de kunstdisciplines die voorwaardelijk zijn voor adequate receptie en reflectie, begrip van verbanden tussen kunst en cultuur

Slide 3 - Quiz

Wat valt er onder DOMEIN B van KUA?
A
De kandidaat kan aangeven met welke visies, doelen, middelen en inhouden de kunsten religieuze en/of levensbeschouwelijke uitgangspunten vertolken.
B
De kandidaat kan aangeven hoe vorm en inhoud bepaald worden door de vermaaksfuncties van kunst in relatie tot het daarbij betrokken publiek.
C
De kandidaat kan bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren
D
de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw

Slide 4 - Quiz

Je moet een PTA maken voor havo-5.
Welke onderwerpen komen terug op het CSE in 2023?
timer
2:00

Slide 5 - Slide

CSE HAVO KUA 2023
Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw
Massacultuur 1950-heden
Cultuur van het moderne 1900-1945
Burgerlijke cultuur in NL in de  17 eeuw
Hofcultuur in de 16e en 17 eeuw
Cultuur van de kerk in de middeleeuwen
Romantiek en realisme in de 19e eeuw

Slide 6 - Drag question

Je moet een PTA maken voor vwo-6.
Welke onderwerpen komen terug op het CSE in 2023?
timer
2:00
Tekst

Slide 7 - Slide

CSE VWO KUA 2023
Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw
Massacultuur 1950-heden
Cultuur van het moderne 1900-1945
Burgerlijke cultuur in NL in de  17 eeuw
Hofcultuur in de 16e en 17 eeuw
Cultuur van de kerk in de middeleeuwen
Romantiek en realisme in de 19e eeuw

Slide 8 - Drag question

Kunst-algemeen wordt altijd gegeven bij de volgende vakken:
A
muziek
B
kunst (muziek)
C
tehatex
D
kunst (beeldende vorming)

Slide 9 - Quiz

Wat weet je al van het beschouwingsapparaat van KUA?

Slide 10 - Mind map

Vormgeving beeldende kunst:
welke hoort er niet bij?
A
Ruimte
B
Materiaal
C
Licht
D
Compositie

Slide 11 - Quiz

Wat is het verschil tussen de INHOUD en de VOORSTELLING bij een dansstuk?

Slide 12 - Open question

THEATERVORMGEVING
decor
belichting
muziek
kostuum
speelstijl
mimiek
mise-en scene

Slide 13 - Drag question

Vergelijk PTA's
Jullie gaan in duo's een PTA ckv en KUA van een middelbare school bekijken.
Kies een afdeling havo of vwo.  
ckv havo-4
ckv vwo-4 (evt vwo-5)
KUA havo-4 en -5
KUA vwo-4, -5 en -6

Slide 14 - Slide

 • Welke onderdelen KUA worden al in het pre-examenjaar getoetst en hoe? en in het examenjaar?
 • Wat voor toetsvormen KUA zien jullie in het SE-cijfer? (po, toets, hd, m)
 • wat is de weging van deze onderdelen? Wat valt op?
 • Welke deel van het SE-cijfer bestaat uit onderdelen kunst-algemeen? Welk deel praktijk?
 • Hoe is de doorlopende leerlijn opgebouwd?
 • Welke visie van de school/sectie zit er achter dit PTA, denk je?
KUA:Beantwoord de volgende vragen.

Slide 15 - Slide

 • Welke onderdelen CKV  worden al in het pre-examenjaar getoetst en hoe? en in het examenjaar?
 • Wat voor toetsvormen CKV zien jullie in het SE-cijfer? (po, toets, hd, m)
 • wat is de weging van deze onderdelen? Wat valt op?
 • Welke vakken zitten nog meer in het combinatiecijfer? (Algemeen deel)
 • Hoe is de doorlopende leerlijn opgebouwd?
 • Welke visie van de school/sectie zit er achter dit PTA, denk je?
CKV:Beantwoord de volgende vragen.

Slide 16 - Slide

timer
1:00
Typ hier namen van
jullie duo! drietal mag ook.

Slide 17 - Mind map

CASUSSEN PTA
Jullie krijgen per groep een casus voorgelegd.
Jullie gaan deze uitwerken in een multidisciplinaire sectie
Tijd:

Slide 18 - Slide

plan van aanpak
 • Bestudeer je casus en bespreek deze in de subvergadering
 • Maak een overzicht van de betrokkenen en zet er trefwoorden bij. 
 • Benoem ook hun en jullie eigen belangen. 
 • Bedenk een, misschien twee oplossingen. Wat zijn de pro's en cons?
 • Maak een keus en bedenk hierbij of je hierbij je doel kan bereiken.
 • aan het einde van de subvergadering  terug naar de hoofvergadering

timer
15:00

Slide 19 - Slide

CASUS 1
Het aantal aanmeldingen voor kunstvak beeldend of kunstvak muziek is sterk achteruitgegaan de afgelopen jaren. Leerlingen zeggen het vak niet te willen kiezen omdat ze dan ook kunst algemeen hebben. Met je sectie overleg je over een balans in de verhouding praktijk-kunst algemeen en wil je het PTA onder de loep nemen. Wat is jullie visie en uitwerking van het PTA?

Slide 20 - Slide

CASUS 2
De directie van de school besluit het aantal lesuren ckv op de vwo-afdeling te verlagen. Voorheen kreeg vwo-4 een blokuur ckv per week en dan nog een half jaar een blokuur in vwo-5. Dit vanwege de zwaardere eindtermen. Echter wordt nu alleen nog een blokuur  ckv aangeboden in vwo-4. (dus 1/3 minder lestijd) Hoe passen jullie het PTA aan op deze nieuwe situatie?

Slide 21 - Slide

CASUS 3
CKV is een onderdeel van het combinatiecijfer. De sectie maatschappijleer klaagt bij de directie dat er bij ckv te hoge cijfers worden gegeven, waardoor leerlingen niet goed meer leren voor de SE's maatschappijleer. De sectie wordt gevraagd een andere invulling te geven aan het PTA ckv. Het voorstel van de directie is om een schriftelijke eindtoets of een plafondcijfer in te stellen in het PTA. De directie denkt dat de cijfers van ckv dan lager worden. Wat doen jullie?

Slide 22 - Slide

CASUS 4
De vaste onderdelen van kunst algemeen zijn altijd Massacultuur en Cultuur van het moderne. Daarnaast heb je op de havo nog een derde onderwerp, zoals Hofcultuur. Dit verandert om de twee jaar. Hoe plan je deze onderdelen in over twee studiejaren in het PTA. Havo-4 heeft 1 lesuur, Havo-5 heeft 1 lesuur tot aan het CSE in mei.

Slide 23 - Slide

CASUS 5
Je bent de enige kua-docent op je middelbare school, kunst (beeldende vormgeving) en kunst (muziek) worden gegeven door collega's. Deze collega's willen het vak KUA uit het SE-cijfer hebben; de leerlingen hebben immers gekozen voor de praktijk en niet voor kua. Jij wil het echter niet alleen op het CSE laten aankomen. Wat doe je en hoe ga je evt het PTA aanpassen?

Slide 24 - Slide

Wat heb je vanavond geleerd?

Slide 25 - Open question