Les 3 Dementie paragraaf 2.3 en 2.4 en 2.5

Dementie 

2.3 Dementie
2.4 Diagnostiek
2.5 Oorzaken van dementie 
        Alzheimer
1 / 34
next
Slide 1: Slide
dementieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dementie 

2.3 Dementie
2.4 Diagnostiek
2.5 Oorzaken van dementie 
        Alzheimer

Slide 1 - Slide

2.3 Dementie 
combinatie van symptomen (syndroom) waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord
* ruim 50 hersenziekten
meest voorkomende: 
Ziekte van Alzheimer -vasculaire dementie -fronto temporale dementie - Lewy-body-dementie 

Slide 2 - Slide

Dementie 
begint meestal met :

 •  geheugenproblemen 
 •  verandering van gedrag of karakter
 •  problemen met spraak en beweging 

Slide 3 - Slide

Stadia van dementie 


 • Stadium 1: beginnende dementie 
 • Stadium 2: matig ernstige dementie
 • Stadium 3: ernstige dementie, volledig afhankelijk van anderen 
 • Stadium 4: ernstige dementie  (foetushouding in bed)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Welk stadium van dementie zag je bij meneer
A
Stadium 1
B
Stadium 2
C
Stadium 3
D
Stadium 4

Slide 6 - Quiz

2.3.3 dementie bij jonge cliënten 
vanaf 45 jaar: komt voor bij alle soorten dementie 
vaak erfelijk 
Creutzfeldt-Jakob: na besmetting met BSE (gekke koeienziekte)

Slide 7 - Slide

2.4 Diagnostiek: Huisarts

gesprek met cliënt (en naaste)
- lichamelijk onderzoek 
- bloedonderzoek 
- urine onderzoek 
Uitsluiten : depressie of slechte voedingstoestand, infectie

Slide 8 - Slide

Onderzoek dementie
- medisch onderzoek 
- psychologische tests

Geheugenpolikliniek ( binnen een dag alle onderzoeken gepland) 

Slide 9 - Slide

Onderzoeken:
* MRI-scan en SPECT scan (aantasting hersenen zichtbaar)
* bloedonderzoek (vitamine, stolling bloed)
* Neuropsychologisch onderzoek  (gesprekken, lichamelijk onderzoek en testen)

Slide 10 - Slide

voorbeeld onderzoek 
teken een klok en laat zien dat het 13:55 is. 

Slide 11 - Slide

hoe komt de alpacca bij het hart 

Slide 12 - Slide

Aan het begin van het gesprek moet de client iets onthouden 
wat heeft de cliënt onthouden ?  
(korte termijn geheugen)
Wat is veelvuldig op het nieuws geweest dit jaar 
(lange termijn geheugen)
Anamnese: hoe woont de cliënt, hoe gaat de (persoonlijke)zelfzorg 

Slide 13 - Slide

Aanvullend onderzoek kan zijn:
EEG 
ruggenprik (lumbaalpunctie)

Slide 14 - Slide

CT scan van frontaal kwab bij dementie 

Slide 15 - Slide

2.5 Oorzaken dementie 
 • een aantal hersenziekten
 • algehele gezondheidstoestand
 • karakter 
 • levensloop
 • sociale omstandigheden

Begeleid elke client als uniek persoon !

Slide 16 - Slide

Ziekte van Alzheimer 
 • hersencellen van hersenschors verminderen ( TAU eiwit wordt niet goed afgebroken: ophoping)
 • kenmerken: 70-80 jaar 
 • geheugenstoornissen eerst merkbaar
 • later: verdwijnen cognitieve functies: afasie, agnosie, apraxie
 • stoornissen in uitvoerende functies (plannen, denken)

Slide 17 - Slide

Behandeling Alzheimer

verloop ziekte geleidelijk 
genezing is niet mogelijk
Medicatie kan het proces vertragen (niet overtuigend bewezen echter)
lang mogelijk behouden van eigen regie belangrijk  (met ondersteuning en zinvolle dagbesteding)

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Kenmerken
 

afasie; taalstoornis
agnosie: geen voorwerpen herkennen (wat doe je met een kam?)
apraxie: volgorde van handelingen (vb panty's over de armen doen

Stoornissen uitvoerende functies: niet kunnen plannen, organiseren etc 

Slide 20 - Slide

De cliënt gebruikt de tandenborstel als pen, dit is
A
afasie
B
apraxie
C
agnosie

Slide 21 - Quiz

De client heeft zijn onderbroek boven zijn broek aangetrokken, dit is
A
afasie
B
apraxie
C
agnosie

Slide 22 - Quiz

De cliënt schrijft een kerstkaart naar familie. hier staat alleen de eerste letter van zijn naam op.
A
Afasie
B
Apraxie
C
Agnosie

Slide 23 - Quiz

Vragen ?

Slide 24 - Slide

Huiswerk
maken:
opdrachten van paragraaf 2.3/ 2.4:
Opdracht 2, 3 en 4 (reader) 

Slide 25 - Slide

Vasculaire dementie 
stoornissen in doorbloeding hersenen 
(erfelijkheid, ongezonde leefstijl)
Vaak als gevolg van herseninfarct (CVA)
Kenmerken: cognitieve stoornissen -bewust van achteruitgang-cliënten vaak depressief - grillig verloop - combinatie geestelijke en lichamelijke achteruitgang (moeite met lopen, spreken, plassen en slikken)

Slide 26 - Slide

Diagnostiek en behandeling
bloedonderzoek (toestand vaten)
MRI: (beschadigingen bloedvaten) 

Medicijnen die die de doorbloeding vergroten werken remmend.

Slide 27 - Slide

Frontotemporale dementie 
 • frontale kwab en slaapkwab gekrompen door afsterven hersenen
 • Gedrag en persoonlijkheid wordt aangetast. 
 • Daarna geheugenstoornissen en denkstoornissen

Slide 28 - Slide

kenmerken
 • - ontremd gedrag 
 • - verminderde aandacht persoonlijke hygiene
 • - onrust
 • - dwangmatig gedrag
 • - problemen met het spreken 

Slide 29 - Slide

Diagnose 
 • Kan erfelijk zijn
 • MRI en SPECT-scan

 • Genezing is niet mogelijk
 • Met medicatie kan wel gedrag of andere verschijnselen onderdrukt worden.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Overige hersenziekten
 •  Lewy- body-dementie
 • dementie bij ziekte van Parkinson
 • dementie bij syndroom van Korsakov (ernstig vitamine B1 tekort). 
 • dementie van Creutzfeld- Jacob (gekke koeienziekte)

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Filmpje Hello- Goodbye   Opdracht 1 (blz. 6)
a. Welke vorm van dementie heeft de man in het filmfragment?
b. Welke typerende gedragingen vertoont de man die kenmerkend zijn voor zijn ziekte?
c. Welke taken voert de partner uit ter ondersteuning van haar man?
d. Hoe lang heeft deze man al deze ziekte en zijn er eventuele voorspelbare vooruitzichten?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Slide 34 - Slide