Interculturele communicatie

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Beroepsgericht 1, lesweek 8
1 / 16
next
Slide 1: Slide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Beroepsgericht 1, lesweek 8

Slide 1 - Slide

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 2 - Mind map

Interculturele communicatie

interculturele communicatie = de communicatie tussen mensen van een verschillende cultuur.

Wanneer je met iemand uit een andere cultuur communiceert, kunnen er misverstanden ontstaan door cultuurverschillen of door een andere kijk op de wereld. 

Slide 3 - Slide

Wat is interculturele communicatie?
A
Praten over kunst
B
communicatie op hoog niveau (ministers)
C
Communicatie tussen mensen uit verschillende culturen
D
Zingen in klassiek muziekstuk

Slide 4 - Quiz

Interculturele communicatie 
Diversitieit
Non-verbale communicatie gebruiken
Tolk inzetten bij anderstaligen 
Cultuurverschillen tussen mensen 

Slide 5 - Slide

Diversiteit
= grote verscheidenheid

Slide 6 - Slide

Diversiteit 
Mensen verschillen in:
- Culturele afkomst
- Leeftijd
- Sekse
- Nationaliteit
- Seksuele gaardheid
- Religie
- Taalgebruik
- etc.

Slide 7 - Slide

Hoe noem je het feit dat mensen verschillen o.a. afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en taalgebruik?
A
Diversiteit
B
Culturele identiteit
C
Interculturele communicatie

Slide 8 - Quiz

culturele
diversiteit

Slide 9 - Mind map

Culturele diversiteit
= de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio

Slide 10 - Slide

Opdracht
Kijk rond in de klas en noteer welke culturele diversiteit jij herkent in jouw klas? 

Slide 11 - Slide

Welke voorbeelden van culturele diversiteit herken jij in de klas

Slide 12 - Open question

Noem drie voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland

Slide 13 - Open question

Tips bij interculturele communicatie
  • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarde en omgangsvormen in andere culturen
  • Respecteer andermans mening
  • Luister actief en onbevooroordeeld
  • Spreek duidelijk en niet te snel
  • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
  • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 14 - Slide

Je kunt interculturele communicatie bevorderen door:
A
je bewust te zijn van je eigen cultuur, waarden en normen en je verdiepen in de cultuur van de ander
B
de waarden en normen uit je eigen cultuur als maatstaf te nemen.
C
veel gebaren te gebruiken, want die betekenen in elke cultuur hetzelfde.
D
ervan uit te gaan dat waarden, normen en culturele gewoonten onveranderlijk zijn.

Slide 15 - Quiz

Opdrachten 
Opdracht 1: Beantwoord deze vragen in een Word document (deze bespreken we straks na):
1. Heb jij wel eens iemand geholpen met vertalen als tolk? In welke taal en in wat voor een situatie?

2. Wat voor culturen heb je in je familie? (Dit mag je eigen achtergrond zijn, de achtergrond van aangetrouwde familie enzv.)

3. Welke taal zou jij willen leren spreken? En waarom?

Opdracht 2: 
Lees in het boek Communicatie Thema 1.3 Interculturele communicatie 
En maak de opdrachten 1 t/m 5

Slide 16 - Slide