paragraaf 2.2: Leefbaarheid in Rotterdam

Lesdoelen
o Je weet hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden.
o Je kunt uitleggen waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden.
o Je weet uit welke gegevens een buurtprofiel bestaat.

1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Lesdoelen
o Je weet hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden.
o Je kunt uitleggen waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden.
o Je weet uit welke gegevens een buurtprofiel bestaat.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Vragen bij docu over Afrikaanderwijk
Wat waarderen de bewoners in de Afrikaanderwijk?
Waarom heet het de Afrikaanderwijk?
Wie waren de oorspronkelijke bewoners?
Wie wonen er nu?
Welke functies heeft het Afrikaanderplein gehad?
Welke twee verschillende oplossingen zijn in de Afrikaanderwijk ingezet om de leefbaarheid te verbeteren?
85% van de woningen is  een sociale woning. Wat betekent dit?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Beschrijf de ligging van de Afrikaanderwijk t.o.v het stadscentrum.

Slide 5 - Slide

Leerdoel 2:


Vergelijken van verschijnselen in ruimte en tijd:

toegepast op de Afrikaanderwijk

Slide 6 - Slide

Functie werken rond 1900
 in de havens arbeidsintensief
Functie werken na 1970
geautomatiseerd

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Functie wonen rond 1900
voor haven arbeiders
Functie wonen 2019:
renovatie, sloop en nieuwbouw

Slide 9 - Slide

Woningkenmerken Afrikaanderwijk
 • klein
 • slecht gebouwd
 • dicht op elkaar

Slide 10 - Slide

Veranderingen in de havens
 • verplaatsen arbeid naar lage lonenlanden
 • automatisering

Wat is het gevolg voor de wijk als je kijkt naar bewonerskenmerken?

Slide 11 - Slide

Jaren '60 bewoners: Arbeidsmigranten uit landen rond Middellandse Zee
Door de komst van  andere migranten een multiculturele wijk

Slide 12 - Slide

Ontstaan van een multiculturele wijk
Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er een multiculturele wijk is ontstaan in de afrikaanderwijk. 

Slide 13 - Slide

Hoe ontstaat een achterstandswijk?
 1. bewoners raken werkloos
 2. wegtrekken van  mensen met een goed inkomen en een baan

Slide 14 - Slide

Wat zijn de bewonerskenmerken in een achterstandswijk?
 1. laag opleidingsniveau
 2. laag inkomen
 3. werkloosheid

Slide 15 - Slide

Leerdoel 6:
Je kunt beschrijven hoe je de leefbaarheid in Nederlandse steden kunt veranderen door de inrichting te veranderen.

Slide 16 - Slide

Leefbaarheid
Mate waarin een wijk geschikt is om te leven.

 • meetbaar; bewonerskenmerken, woningkenmerken en omgevingskenmerken.
 • Mening van bewoners over onderhoud straten, parken en voorzieningen.

Slide 17 - Slide

Afrikaanderwijk: ruimtelijke maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid 

Slide 18 - Slide

Stedelijke vernieuwing voor verschillende functies.
 1. wonen: renoveren, slopen oude huurwoningen en bouwen nieuwe (koop)woningen
 2. infrastructuur: betere verbindingen met hoofdwegen.
 3. recreatie: aanleg parken en sportterreinen.
 4. recreatie: verbetering van voorzieningen  zoals; sporthal, zwembad, speeltuinen, maar ook scholen.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Buurtprofiel: woningkenmerken, bewonerskenmerken en omgevingskenmerken 

Slide 21 - Slide