Aan - en uitkleden

Aan- en uitkleden
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Aan- en uitkleden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

Verdeel de foto  als A4 voor de studenten,
dan kunnen ze de foto beter bekijken.
Programma
  •  Voorkennis activerende activiteit 
  •  Demonstratie 
  •  Instructie opdracht
  • Werken in groepjes
  • Evalueren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het eind van de les kan de student zowel de theorie uit het Helpende Zorg en Welzijn boek als het stappenplan aan- en uitkleden gebruiken, om cliënten op de juiste volgorde aan- en uit te kleden. 

Slide 4 - Slide

Nut:
Om cliënten goed te kunnen ondersteunen bij aan- uitkleden is het belangrijk dat je de stappen weet die je moet volgen.
Als je volgens het stappenplan werkt blijft je cliënt niet onnodig lang bloot liggen.
Je voorkomt dat je cliënt onderkoeld raakt.

Slide 5 - Slide

Groen kaart staat voor eens. Rood staat voor oneens. De docent leest de stellingen op en geeft de studenten de kans om na te denken. Vervolgens vraagt de docent of de stelling juist of onjuist is. 

Geeft hun vorbeelden over  de praktijk.
Welke stappen moet je volgen om een cliënt aan- en uit te kleden?

Slide 6 - Mind map

OLG:
- Bekijk de antwoorden op het bord,
 welke stap mis je?
- Staan ze in de juiste volgorde?
- Waarom moet je deze stappen volgen?

Visie
Bij Laurens hebben de zorgverleners oprechte aandacht voor hun cliënten. Ze kennen ieders persoonlijke verhaal. In overleg met cliënten, hun naasten en andere relevante zorgverleners sluiten ze de zorg zoveel mogelijk aan op elk persoonlijk verhaal.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Visie

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Casus
Mevrouw A heeft een beroerte gehad. Als gevolg van haar beroerte heeft ze verlammingsverschijnselen aan de rechterkant van haar gezicht en arm.
Hierdoor heeft ze moeite met het aan- en uitkleden. Ze is wel in staat om te lopen. Zij begrijpt alles wat er tegen haar wordt gezegd, maar heeft problemen bij het vinden van de juiste woorden om antwoord te geven. Ze verblijft in de Laurens zorginstelling, waar jij stage loopt als helpende. Haar familie is gisteren op bezoek geweest, zij geven aan dat mevrouw haar kleding zelf wil uitzoeken, maar wel hulp nodig heeft bij het aan- en uitkleden. Mevrouw A heeft haar kleren al klaargezet op de rollator.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Docentstage
Docentstage

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Demonstratie

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Wat = kleed de pop aan- en uit volgens het stappenplan.
Hoe = om de beurt in tweetallen.
Tijd = 30 minuten
Hulp= stappenplan en feedback medestudent.
Uitkomst = de studenten hebben geoefend met het aan- en uit te kleden van een cliënt.
Klaar: contoleer of je alle stappen binnen het stappenplan hebt gevolgd. Heb  je dit niet gedaan oefen nog een keer.Ben je klaar roep de docent voor  feedback.


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Benoem 2 stappen die je bij binnenkomst moet doen?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Bij welke arm begin je met het aankleden als een cliënt een verlamde rechterarm heeft?
A
Bij de gezonde arm
B
Bij de verlamde arm

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer gebruik je PDL-kleding?
A
Bij pijn en bewegingsbeperkingen
B
Alleen bij strakke en/of niet rekbare kleding

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wat ging goed bij het uitvoeren van de opdrachten?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Wat zou je volgende keer anders willen doen?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat neem je van deze les naar mee je stage?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions