Chapter 4 planning 4c

Monday
Read the introduction on page 6 (AB)
Listen to the theme words
Do ex 3+4 (page 82 TB)
Read "Rising star: Troy von Scheibner
Do ex 5,6,7
Homework: Study all words and grammar of chapter 3. Study words A+B of chapter 4. Practise listening/watching (2015/2016) in Woots. You can also do the Vagabrothers exercises. 
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with text slides.

Items in this lesson

Monday
Read the introduction on page 6 (AB)
Listen to the theme words
Do ex 3+4 (page 82 TB)
Read "Rising star: Troy von Scheibner
Do ex 5,6,7
Homework: Study all words and grammar of chapter 3. Study words A+B of chapter 4. Practise listening/watching (2015/2016) in Woots. You can also do the Vagabrothers exercises. 

Slide 1 - Slide

Wednesday
Explanation "Summary of the tenses"
Do ex 11+12
Discuss answers
Quizlet live

Homework:  Study words A,B+ grammar 10 of chapter 4. Repeat all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. You can also do the vagabrothers exercises in teams!

Slide 2 - Slide

Thursday
Cito listening 2013
Answer the questions and discuss the answers
Social media text/Work on your reading with the books/practise grammar/words of chapter 3+4

Study words A,B+ grammar 10 of chapter 4. Repeat all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. You can also do the vagabrothers exercises in teams!

Slide 3 - Slide

Friday
Cito watching test 2013


Study words A,B+C+ grammar 10 of chapter 4. Repeat all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. You can also do the vagabrothers exercises in teams!

Slide 4 - Slide

Monday
Do the cito listening test 2020Study words A,B,C,D+ grammar 10 (chapter 4) Repeat all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. You can also do the vagabrothers exercises in teams! Practise reading in readtheory, britishcouncil or examenblad

Slide 5 - Slide

Wednesday
Do the cito listening test 2021Study words A,B,C,D,G+ grammar 10. Practise listening/watching in woots. You can also do the vagabrothers exercises in teams! Practise reading in readtheory, britishcouncil or examenblad

Slide 6 - Slide

Monday
Topic for your assignment?
Choose between CITO, reading, words & grammar or working on your assignment
Read Social-media spying is turning us into a stalking society 
Underline the words you don't understand
Do the exercisesWednesday 2nd February: Cito listening & watching test
Wednesday 9th February: SE 6 chapter 3 +4 words and grammar (SE4)
Wednesday 23rd February: Hand in aritkelenserie (SE3)

Homework: Study words A,B,C,D,G H+ grammar 10 of chapter 4 . Study all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. You can also do the vagabrothers exercises in teams! Practise reading in readtheory, britishcouncil or examenblad. Work on your assignment (artikelenserie)

Slide 7 - Slide

Wednesday
Powerpoint with speaking assignments
The assignments are about Christmas
Watching assignment

Homework: Study all words+ grammar 10 of chapter 4 . Study all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. Practise reading in readtheory, britishcouncil or examenblad. Work on your assignment (artikelenserie)

Slide 8 - Slide

Thursday
Christmas lesson

Enjoy your holiday!


Homework: Study all words+ grammar 10 of chapter 4 . Study all words and grammar of chapter 3. Practise listening/watching in woots. Practise reading in readtheory, britishcouncil or examenblad. Work on your assignment (artikelenserie)

Slide 9 - Slide

Monday 10th January
Read "Selling it right" on page 85 TB
Do ex 13 on page 14
Read "Mind-blowing tricks". Do ex 14+15
Quizlet live


Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and grammar 10 of chapter 4. Work on your assignment

Slide 10 - Slide

Wednesday 12th January
Explanation fill in the gaps (exam questions)
Read "Grocery shopping and ordering whoppers" on page 86
Do ex 16,17, 18 on page 16


Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and grammar 10 of chapter 4. Work on your assignment

Slide 11 - Slide

Gatenteksten

 1. Kijk naar de titel, inleiding, naam van de schrijver etc.
 2. Wat weet je al van het onderwerp?
 3. Bekijk de vragen die bij de tekst horen.
 4. Skim and scan de tekst.
 5. Probeer lastige woorden te begrijpen via de context.
 6. Lees de vraag en de bijbehorende alinea.
 7. Let op de eerste en laatste zin van de alinea. (Dit is vaak de hoofdgedachte).

 8. Bekijk het stukje voor en na de  gaten goed. (Is het bijvoorbeeld een opsomming, tegenstelling, gevolg?)


 9. Wat is je eigen antwoord?
 10. Kies het antwoord wat het dichtste bij je eigen antwoord ligt. 
 11. Zoek de woorden in de antwoordmogelijkheden op, indien nodig.
 12. Lees het stuk opnieuw. Klopt je antwoord in de tekst.
Slide 12 - Slide


 1. Kijk naar de titel, inleiding, naam van de schrijver etc.
 2. Wat weet je al van het onderwerp?
 3. Bekijk de vragen die bij de tekst horen.
 4. Skim and scan de tekst.
 5. Probeer lastige woorden te begrijpen via de context.
 6. Lees de vraag en de bijbehorende alinea.
 7. Let op de eerste en laatste zin van de alinea. (Dit is vaak de hoofdgedachte).
 8. Let op signaalwoorden, zoals but, however, and etc.
 9. Wat is je eigen antwoord?
 10. Kies het antwoord wat het dichtste bij je eigen antwoord ligt.
 11. Onderstreep het gedeelte dat overeenkomt met jouw gekozen antwoord.
 12. Controleer of het onderstreepte tekstgedeelte overeenkomt met alle elementen in het antwoord.
Slide 13 - Slide

Wednesday 12th January
Lesson "fluency". Go to LessonUp
Explanation "What is fluency"
Read the statements and start speaking
Think out loud and use fillers!
Speed dating
Homework: Study all words and grammar of chapter 1+2. Keep practising the grammar on the site or in LessonUp

Slide 14 - Slide

Wednesday 12th January
Choose between practising a cito test/ reading or working on your assignment. 
Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and grammar 10 of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in woots

Slide 15 - Slide

Wednesday 19th January
Explanation grammar 11 "if sentences"
Do ex 22+23 on page 20 AB
Read "Moving legs" on page 89 TB
Do ex 25 on page 22

Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and all grammar of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in wootsSlide 16 - Slide

Thursday 20th January
Do the cito listening & watching test of 2020Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and all grammar of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in woots

Slide 17 - Slide

Friday 21th January
Watch "Food inspectors (1)"
Answer the questions


Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and all grammar of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in woots

Slide 18 - Slide

Monday 24th January
Repetition grammar chapter 4
Open your AB on page 23
Do the ex 1,2,3
Check the answers

Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and all grammar of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in woots

Slide 19 - Slide

Wednesday 26th January
Explanation fluency
Hand out book about speaking
Take some conversations and start speaking 
Go to these sites and practise the grammar


Homework: Study all words and grammar of chapter 3+4

Slide 20 - Slide

Thursday 27th January
Do the listening en watching cito test of 2021Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and all grammar of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in woots

Slide 21 - Slide

Friday 28th January
Watch "Food inspectors (2)"
Answer the questions


Homework: Study all words and grammar of chapter 3+ study words and all grammar of chapter 4. Work on your assignment or practise listening/watching in woots

Slide 22 - Slide

Wednesday 2nd February
Do the extra vocabulary 1+2 on page 52 AB
Do the extra grammar ex 3+4 on page 53 AB
Homework: Study the words and grammar of chapter 3+4

Slide 23 - Slide

Monday 7th February
Repetition grammar chapter 3+4
Do the extra exercises 
Discuss the answersHomework: Study the words and grammar of chapter 3+4

Slide 24 - Slide

Wednesday 9th February
Do the extra grammar exercises
Finished?
Do the extra grammar ex on slim stampen (chapter 3+4) or practise in LessonUp. 
You can also practise the words 

Homework: Next lesson is the test!

Slide 25 - Slide

Friday 11th February
Test chapter 3+4 words & grammar

Date: 11th February 2022
Abbreviation teacher: EKC
Write down C or D

Homework: Study your book (about speaking)

Slide 26 - Slide

Thursday 3rd February
Go to the site (chapter 3)
Do the extra grammar ex 7,8,9
Go to the site (chapter 4)
Do the extra grammar ex 10,11


Homework: Study all words and grammar of chapter 3+4

Slide 27 - Slide

Friday 4th February
Are there still some questions about the grammar?
Practise your grammar in LessonUp/on the site.
Practise your words on the site or in QuizletHomework: Next lesson is the test of chapter 3+4

Slide 28 - Slide

Wednesday 9th February
Test chapter 3+4 words & grammar

Date: 9th February 2022
Abbreviation teacher: EKC
Write down A or B

Slide 29 - Slide

Wednesday 9th February
Explanation taaldorp
Take some assignment
Start speaking English with each other

Slide 30 - Slide