5.1 verbranding

5.1 Verbranding
1 / 12
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

5.1 Verbranding

Slide 1 - Slide

Wat is er nodig voor verbranding?
  • Brandbare stof
  • Voldoende Zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 2 - Slide

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 3 - Slide

Hoe blus je een brand?
  • Water
  • Schuim
  • Brandstof wegnemen
  • Uitblazen

Slide 4 - Slide

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- atoomsoort zuurstof
- de atoomsoort van het element dat is verbrand

Slide 5 - Slide

Oxiden

Slide 6 - Slide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 7 - Slide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

  
 
O2 + CH4 --> ??

Slide 8 - Slide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide
O2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 9 - Slide

(On)volledige verbranding

Slide 10 - Slide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 
Kopersulfaat
Met water
Zonder water

Slide 11 - Slide

Explosieve verbranding
Een explosie is een snelle en heftige verbrandingsreactie

Extra voorwaarden voor explosie:
- Fijn verdeelde brandstof en zuurstof (in verhouding)
- Reactie waarbij heel veel warmte vrijkomt, en er gassen worden gevormd

Slide 12 - Slide