A/27-28

1 / 31
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Articles
Like/As

Slide 2 - Mind map

PRESENT PERFECT
Segédige: Have/Has     (E/3 esetén Has)
Ige alakja: Harmadik alak 


Használat:
1. Olyan múltbeli cselekvés, amikek van hatása a jelenre. Ezt sokszor nehezen ismerjük fel, de itt egy szemléletes példa: He has broken his leg, so he can't come to the party with us.
2. Épp most fejeződött be valami: 
I have just explained Present Perfect.
3. "Valaha" szónál: Have you ever tried lobster?

Egy problémás eset
Ezen igeidő megértése sokszor okoz gondot a tanulóknak.
A probléma ott kezdődik, hogy Present, tehát logikailag a jelent időkhöz tartozik, magyarul mégis múltnak fordítjuk (hiszen nekünk összesen 3 igeidőnk van, így fordításnál előfordulnak ilyen deszinkron helyzetek).

Emellett nehezen sokott menni annak ,egértése is, hogy ez mikor indokolt. Próbáljuk megérteni, hogy helyes ez is:
I bought a new XBox. (amennyiben pl beszélünk a múlt hétvégi eseményekről), de ez is:
I have bought a new XBox. (ha játékra invitáljuk a barátunkat).

Slide 3 - Slide

Több jellegzetes időhatározó is van:
Already - már
Yet - még
Ever - valaha
Still - még, még mindig
Just - épp, épp most
Figyelj rá, hogy az "already" kijelentő mondatba megy, kérdésben "yet"-té változik!
Ráadásul az "already" elöl szeret lenni, míg a "yet" hátul :)
I have already eaten a sandwich.
Have you eaten a sandwich yet?
Just?
Figyelj, hogy a "just" előfordul Present Continuous-ban és Present Perfect-ben egyaránt. 
De nem összekeverendő, hiszen magyarul sem mindegy, hogy:
A: Épp most érkezem.
B: Épp most érkeztem.

Slide 4 - Slide

Read and translate the following text!

Slide 5 - Slide

At a job interview the interviewer said to the potential employee,
   ‘So I see here on your CV that you’ve had twelve jobs in the last three years.’
   ‘Oh yes,’ replied the candidate, ‘That’s right. I’ve had a lot of experience working in this area.’
   ‘Well, yes, you’ve worked for a lot of different companies, but you’ve never stayed with any employer for longer than three months.’ continued the interviewer, ‘To me, that gives the impression that you quit your jobs as soon as you get bored with them. Is this true?’
   ‘Oh no, that’s not how it is at all,’ answered the candidate, ‘I’ve never quit a job in my life.’

Slide 6 - Slide

Translate the following Present Perfect sentences!

Slide 7 - Slide

Épp most értettem meg a Present Perfect-tet.

Slide 8 - Open question

Már ettem egy hamburgert, így nem vagyok éhes.

Slide 9 - Open question

Nem esett mostanság, szóval locsolnunk kell a növényeket.

Slide 10 - Open question

Voltál valaha Németországban?

Slide 11 - Open question

Choose the correct option!

Slide 12 - Slide

Last night I _____ a horror movie and I am still nervous.
A
saw
B
have seen

Slide 13 - Quiz

_____ you there yesterday?
A
Was
B
Were
C
Has
D
Have been

Slide 14 - Quiz

Nathalie ____ in Rome last summer.
A
is
B
has been
C
was
D
will be

Slide 15 - Quiz

I _____ never _____ sushi.
A
did / try
B
was / try
C
have / try
D
have / tried

Slide 16 - Quiz

I _____ all his books, and I think he is a wonderful writer.
A
read
B
readed
C
have read
D
have readen

Slide 17 - Quiz

I ate some pancakes and ____ to bed early.
A
went
B
gone
C
have gone
D
was going

Slide 18 - Quiz

Barry _____ a dentist earlier.
A
have been
B
were
C
was working
D
was

Slide 19 - Quiz

They _____ the lottery, and they are moving to Bali next week.
A
wined
B
won
C
has won
D
have won

Slide 20 - Quiz

I ______ a new quad. Are you free in the afternoon?
A
have bought
B
buyed
C
bought
D
did buy

Slide 21 - Quiz

Translate the following sentences! Watch for using the correct tense.

Slide 22 - Slide

Liza nagyon beteg. Tegnap a hóban játszott.

Slide 23 - Open question

Edina hazament, ivott egy sört és bekapcsolta a TV-t.

Slide 24 - Open question

Vettél tejet? A gyerekek Chocapic-ot akarnak enni.

Slide 25 - Open question

A fiam is játszott a meccsen múlt vasárnap.

Slide 26 - Open question

Láttad Bélát valahol?

Slide 27 - Open question

Nagyon meleg volt tegnap.

Slide 28 - Open question

Andy Warhol sok festményt készített.

Slide 29 - Open question

Szavak:

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Link