Activiteiten les 2 2020

Activiteiten les 2 2020
10 Begeleiden van groepen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Activiteiten les 2 2020
10 Begeleiden van groepen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Opdracht voor aankomende week
Praktijkfragmenten ‘verschillende groepen begeleiden’ praktijkfragment 1 en 2: Opdracht 1 t/m 6 

Begrippen:
Groepsproces - Groepstaak - Groepsrol - Groepscultuur

Voorbereiden groepsactiviteit 5 – 10 min. met de klas 

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les
 • Je kunt aangeven hoe een groepsproces werkt
 • Je kunt benoemen wat groepstaken zijn
 • Je kunt benoemen wat groepsrollen zijn
 • Je kunt benoemen wat de functionele en disfunctionele rollen zijn
 • Je kunt de term groepscultuur uitleggen

Slide 4 - Slide

Groepsproces
Groepsproces is een verzamelnaam voor wat er zich in de groep afspeelt. Een groepsproces ontstaat door groepsinteractie.
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten stimuleren of afremmen.

Slide 5 - Slide

Groepsinteractie
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten uitvoeren.
Voorbeeld: in de klas tijdens een samenwerkingsopdracht.Slide 6 - Slide

Functionele rollen en dysfunctionele rollen
Groepsinteractie vindt plaats tijdens het uitvoeren van de groepstaken en wordt bepaald door de (functionele of disfunctionele) rollen.

Slide 7 - Slide

Rollen in de groep
Iedereen die deelneemt aan een groep, levert een bijdrage aan het functioneren van die groep. Elk groepslid vervult een rol.
Een rol in een groep is het aandeel dat een groepslid heeft in wat er in de groep gebeurt.

Slide 8 - Slide

Geef een voorbeeld van een functionele rol in de klas

Slide 9 - Mind map

Functionele rollen
 • Aanmoedigen
 •  Communicatie bevorderen
 •  Regels formuleren
 •  Procedures volgen, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten
 •  Het groepsgevoel onder woorden brengen
 •  Harmonie bewerkstelligen
 •  Compromissen sluiten
 •  Naar meningen vragen om overeenstemming te peilen

Slide 10 - Slide

Geef een voorbeeld van een disfunctionele rol

Slide 11 - Mind map

Disfunctionele rollen
 •  Agressief gedrag tonen
 •  Status van andere groepsleden kleineren
 • Hardnekkig argumenteren
 •  Zonder na te denken ideeën afwijzen
 •  Rivaliteit
 •  Sympathie zoeken voor eigen problemen en lotgevallen
 • De clown uithangen
 •  Erkenning zoeken
 •  Zich demonstratief terugtrekken

Slide 12 - Slide

Groepscultuur
De groepscultuur wordt bepaald door de waarden en normen van een groep. 

In iedere groep bestaan normen over gewenst en ongewenst gedrag. We spreken van een groepsnorm als die norm voor de hele groep geldt. Slide 13 - Slide

Heb jij een voorbeeld van groepscultuur in de klas?

Slide 14 - Mind map

Conformeren
Mensen passen zich van nature aan de groepsnormen aan. Dat heet conformeren. Vrijwillig conformeren zorgt voor een wij-gevoel. 

Slide 15 - Slide

Even checken
Je kunt aangeven hoe een groepsproces werkt
Je kunt benoemen wat groepstaken zijn
Je kunt benoemen wat groepsrollen zijn
Je kunt benoemen wat de functionele en disfunctionele rollen zijn
Je kunt de term groepscultuur uitleggen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide