3.3 Europa en de wereld

Handel het gebied rond de Oostzee
De West-Indische Compagnie
De Verenigde Oost-Indische Compagnie
1 / 20
next
Slide 1: Drag question
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Handel het gebied rond de Oostzee
De West-Indische Compagnie
De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Slide 1 - Drag question

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Gaan deze zinnen over vraag of aanbod?

(De vraag naar en het aanbod van goederen en diensten bepalen de prijs (als alle overige factoren gelijk blijven). Neemt de vraag toe, dan zal de prijs stijgen. Neemt het aanbod toe, dan zal de prijs dalen.)
vraag
aanbod
Afrikaanse slavenhandelaren ontvoeren meer mensen om als slaaf te verkopen.
Europeanen willen meer suiker, tabak, cacao, koffie en specerijen. 
In Afrika willen Europeanen meer slaven kopen.
In Amerika produceren plantages meer tabak, suiker, koffie en cacao.
In Azië willen Europeanen meer specerijen kopen.
Plantagehouders in Amerika hebben meer slaven nodig.

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

wat hoort bij verandering of continuïteit?
verandering
continuïteit
In de 16e eeuw stichtten Portugezen factorijen en kleine kolonies in Zuid- en Oost-Azië.
In de 17e eeuw werden de Portugezen in sommige plaatsen in Zuid- en Oost-Azië verdreven door de Engelsen en Nederlanders.
In de 17e eeuw behielden de Portugezen sommige factorijen in India en China.
In de 17e eeuw bleven de Portugezen in Afrika actief in de handel in slaven, ivoor en goud.

Slide 8 - Drag question

De Verenigde Oost-Indische Compagnie
De West-Indische Compagnie
inter-Aziatische handel
Trans-Atlantische slavenhandel
Johan van Oldenbarnevelt

Slide 9 - Drag question

1. Hoe groeide de handel tussen werelddelen in de 17e eeuw?
2. Hoe breidde Europese landen hun activiteiten uit in Oost-Afrika en Azië?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

3

Slide 12 - Video

01:05
Wat is de Gouden Bocht?
A
De Gouden Koets van het koninklijk huis
B
Daar kocht de VOC goud in Afrika
C
Dure Grachtenpanden in Amsterdam.
D
Daar kocht de VOC specerijen in Oost-Indië

Slide 13 - Quiz

02:46
Waarvoor werd Curaçao gebruikt door de WIC?
A
strandvakanties
B
Suiker en Tabaksplantages
C
bevoorrading van schepen
D
Kaapvaart en slavenhandel

Slide 14 - Quiz

02:46
Van wie veroverde de Republiek Curaçao?
A
Spanje
B
Portugal
C
Engeland
D
Duitsland

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Begrip
Omschrijving
De grachten die in de zeventiende eeuw rondom het centrum van Amsterdam zijn aangelegd. 
Handelsvereniging
Handelsvereniging voor de handel met Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. 
Naam voor de zeventiende eeuw, toen het economisch heel goed ging met Nederland.
Handelsvereniging voor de handel met Zuidoost-Azië.
Maak de juiste combinaties tussen het begrip en de omschrijving. 
Compagnie
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
West-Indische Compagnie (WIC)
Gouden Eeuw
Grachtengordel

Slide 19 - Drag question

Slide 20 - Slide