KL29 22/05/18

Le cours de français du 22 mai
1 / 11
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Le cours de français du 22 mai

Slide 1 - Slide

Le programme d'aujourd'hui
- introduction: test le 5 juin
- corriger les exercices 26, 28 et 29
- bron I: grammaire
- faire les exercices 30 et 31
- évaluer et terminer

Slide 2 - Slide

Corriger
Livre d'exercices page 68

Slide 3 - Slide

Bron I - grammaire
La négation = de ontkenning

Wat is dat?

Slide 4 - Slide

La négation
In de eerste klas heb je al ne ... pas geleerd. 

Hoe moet dat ook alweer?
Stap 1: neem de persoonsvorm uit de zin
Stap 2: zet ne voor de persoonsvorm en pas erachter

VB: ik slaap niet slecht = je ne dors pas mal. 

Slide 5 - Slide

Andere ontkenningen
Ne ... pas = niet of geen. 

Je hebt ook andere ontkenningen:
Niet meer               =             ne ... plus
Nooit                        =             ne ... jamais
Niets                        =              ne ... rien
Nog niet                 =              ne .... pas encore

Het woordje ne is er dus altijd. Op de puntjes komt altijd de persoonsvorm!

Slide 6 - Slide

Exemples
Ik ben niet meer ziek.                            =    Je ne suis plus malade.
Ik heb nooit gezwommen.                  =    Je n'ai jamais fait de la natation.
Hij heeft niets te doen.                         =    Il n'a rien à faire. 
Wij zijn nog niet moe.                            =    Nous ne sommes pas encore fatigués.

Als de persoonsvorm met een klinker of stomme h begint, verandert ne in n'.

In het Frans staan alle werkwoorden bij elkaar. Het eerste werkwoord is de persoonsvorm!

Slide 7 - Slide

Uitzondering!
Il y a = er is/ er zijn
Bij een ontkenning wordt dit: il n'y a pas 

C'est = het is
Bij een ontkenning wordt dit: ce n'est pas

Slide 8 - Slide

De na een ontkenning
Bij de woorden:
un, une, du, de la, de l' en des --> de of d'

Hij eet een appel          =   Il mange une pomme.
Hij eet geen appel       =   Il ne mange pas de pomme. 

Ik drink water                 = je bois de l'eau.
Ik drink nooit water     = je ne bois jamais d'eau.

Slide 9 - Slide

Au travail !
Faites les exercices 30 et 31 à la page 72 du livre d'exercices.
Ik loop rond om te helpen. Klaar? Herhaal de vocabulaire of maak de steropdracht (32). 

Slide 10 - Slide

Évaluer et terminer
Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ?

Les devoirs
faire: les exercices 30 et 31
apprendre: répéter les listes de voca

À jeudi :)

Slide 11 - Slide