TH3 - H3.4: Voedselrelaties - 2021

3.4 voedselrelaties
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.4 voedselrelaties

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning

Terugblik op de vorige les
Uitleg voedselrelaties

En dan: Opdrachten maken
Leerdoelen

- Je kent de verschillende niveaus van een ecosysteem en hoe organismen met elkaar samenleven  

- Je begrijpt voedselrelaties/voedselpiramides en kan zelf een voedselweb maken aan de hand van een verhaal

- Je begrijpt het begrip biomassa en hoe dit tussen organismen en de omgeving vloeit

Slide 2 - Slide

This item has no instructions


Terugblik

Slide 3 - Slide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
Planten: Vindt verbranding overdag plaats? Vindt fotosynthese overdag plaats?
A
Verbranding niet, fotosynthese wel.
B
Verbranding wel, fotosynthese niet.
C
Verbranding wel, fotosynthese wel.
D
Verbranding niet, fotosynthese niet.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Welke stof ontstaat of welke stoffen ontstaan bij de fotosynthese?
A
Bij de fotosynthese ontstaat alleen glucose.
B
Bij de fotosynthese ontstaan glucose en koolstofdioxide.
C
Bij de fotosynthese ontstaan glucose en zuurstof.
D
Bij de fotosynthese ontstaan water, koolstofdioxide en glucose.

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

glucose + zuurstof -> water + koolstofdioxide + energie
Welke reactie is dit?

A
Verbranding
B
Fotosynthese
C
Dit kan zowel fotosynthese als verbranding zijn
D
Dit is geen fotosynthese of verbranding

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

huidmondjes zorgen voor
A
alleen gaswisseling
B
alleen verdamping
C
opnemen voedsel
D
gaswisseling en verdamping

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Als een tomaat rijp wordt, welke verandering vindt dan plaats?
A
Zetmeelkorrels worden kleurstofkorrels
B
Bladgroenkorrels worden zetmeelkorrels
C
Kleurstofkorrels worden bladgroenkorrels
D
Bladgroenkorrels worden kleurstofkorrels

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Hoe zit een ecosysteem in elkaar?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van de ecologie
- Individu
- Populatie
- Levensgemeenschap
- Ecosysteem

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe noteer je voedselrelaties?3 manieren om voedselrelaties weer te geven

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voedselketen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Voedselweb

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen
1 havik 

100 koolmezen

100.000 rupsen

1 eikenboom

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Piramide van biomassa
Elke stap naar boven gaat er energie verloren aan verbranding

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Verschil tussen de piramides
Deze is altijd piramidevorm!

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Waardoor energie uit een voedselketen weg gaat

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

piramide van biomassa
Energieverlies

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

In een voedselpiramide van massa is er energieverlies door ....
A
verbranding en voeding
B
fotosynthese en voeding
C
verbranding en onverteerbare stoffen
D
Fotosynthese en onverteerbare stoffen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Producent
B
Consument
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Deze voedselketen bestaat uit..........
schakels
A
3
B
4

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Welke piramide heeft niet altijd een piramidevorm?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Beide piramides
D
Geen van beide piramides

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Aan het werk
Ga naar de online leeromgeving van Nectar en maak H3.4.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions