Dementie leerjaar 2 periode 6 week 5

Dementie
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Dementie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat was jouw leukste ervaring met een patiënt tijdens je stage/werk tot nu toe?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Lesdoelen
 Na deze les:

 • Weet je wat dementie is.
 • Kun je belangrijkste symptomen en gedrag noemen bij dementerende zorgvragers.
 • Kun je de 4 belangrijkste vormen van dementie en hun kenmerken noemen.
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij het woord dementie?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Wat is dementie?
 • Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten. 
 • Zenuwcellen in de hersenen (of verbindingen) gaan kapot.
 • Hierdoor raakt de verwerking van informatie in de hersenen verstoord. 
 • Deze beschadigingen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren. 
 • De bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer. 
 • Oorzaken: onbekend, roken, weinig bewegen, voeding?
Slide 5 - Slide

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord.
Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren.
De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Wat viel je op in dit fragment?
Wat raakte je?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Cijfers dementie (Nederland)
 • >270.000 mensen met dementie. Ongeveer 12.000 mensen jonger <65 jaar.
 • Toename door vergrijzing. Geschat wordt half miljoen in 2040.
 • 65 procent krijgt de diagnose: ziekte van Alzheimer. 
 • Treft ruim 8 procent van de mensen > 65 jaar.
 • Treft ruim 25 procent van de mensen >80 jaar.
 • Treft ruim 40 procent van de mensen >90 jaar.
 • Voor vrouwen is de kans op dementie 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Slide 9 - Slide

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan zijn ongeveer 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.
 Het aantal mensen met dementie zal door vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
Van de mensen met de diagnose dementie heeft ongeveer 65 procent de ziekte van Alzheimer.
Ruim 8 procent van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
Ruim 25 procent van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
Ruim 40 procent van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.
De kans is 1 op de 5 dat iemand dementie krijgt.
Voor vrouwen is dat 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Symptomen dementie?
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen

1. Geheugenstoornissen 

2. Met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om mensen en objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

3. Gedragsproblemen
Slide 10 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Wat is een voorbeeld van apraxie?

A
Niet meer weten hoe je moet praten
B
Het constante gebruik van scheldwoorden tijdens het communiceren
C
Vergeten hoe de koffie gezet moet worden

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een voorbeeld een afasie?
A
Moeilijk woorden vinden (bijv. tijdens het vertellen van een verhaal)
B
Agressief taalgebruik tijdens het communiceren
C
Termen uit andere, vroeger geleerde talen door de zinnen verwerken

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een voorbeeld van agnosie?
A
Het niet meer herkennen van eigen kinderen
B
Niet meer goed kunnen lopen
C
Het proces van de ogen, waardoor je langzaam blind wordt

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Symptomen
 1. Vergeetachtigheid
 2. Problemen dagelijkse handelingen
 3. Vergissingen tijd & plaats
 4. Taalproblemen
 5. Kwijtraken van spullen
 6. Slecht beoordelingsvermogen
 7. Terugtrekken uit sociale contacten
 8. Veranderingen in gedrag en karakter
 9. Onrust
 10. Problemen met zien

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Er zijn dus verschillende soorten dementie.

Welke zijn de belangrijkste?
Welke kenmerken horen hierbij?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Belangrijkste soorten dementie

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

4 belangrijkste vormen

1. Alzheimer: geheugenproblemen, vooral >65 jaar, 200.000 pat.
2. Vasculaire dementie: traagheid in denken en handelen, gevolg van TIA en CVA, 65-75 jaar, 50.000 pat.
3. Lewy Body dementie: concentratieproblemen, later geheugen, >65 jaar, 30.000 pat.
4. Fronto Temporale (FTP) dementie: verandering sociaal gedrag, taal of bewegen, daarna geheugen, 40-60 jaar, <5.000 pat.

Slide 18 - Slide

1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 

2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaaldgevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 

3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg . Volledig afhankelijk.

4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar.  
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
Komt op jongere leeftijd voor.
Vooral sociale veranderingen.
Vooral concentratie-problemen, vaak problemen met bewegen.
Langzaam denken, spreken en handelen.
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekent dit?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Verloop dementie
 • Leven 5-10 jaar (gem. 8 jaar) met de ziekte. 
 • Diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen duurt dit > vier jaar. 
 • Aantal klachten en de ernst ervan neemt toe = Progressieve ziekte.


Slide 21 - Slide

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte.
De diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen is dit meer dan vier jaar.
Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst ervan toe.
Progressieve ziekte: Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.  
Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Lesdoelen
 Na deze les:

 • Weet je wat dementie is.
 • Kun je belangrijkste symptomen en gedrag noemen bij dementerende zorgvragers.
 • Kun je de 4 belangrijkste vormen van dementie en hun kenmerken noemen.
Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Zijn de lesdoelen behaald?
0100

Slide 24 - Poll

This item has no instructions

Ik vond deze les:
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

This item has no instructions