De oudheid

Waar denk je aan?
1 / 28
next
Slide 1: Mind map
GeschiedenisLager onderwijs

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Waar denk je aan?

Slide 1 - Mind map

De oudheid
De tijd van de Egyptenaren en 
de Grieken en Romeinen

van 5000 v Chr. tot 500

Slide 2 - Slide

Aan de grote rivieren zoals                                   , de Tigris en de Eufraat groeiden landbouwdorpen uit tot steden. 
 Aan het hoofd van de stad stond een machtige vorst,                                    . 
De Egyptische samenleving bestond uit vele lagen.  
Macht had te maken met je                                    en je                                        .   

de farao

afkomst

vaardigheden

de Nijl

Slide 3 - Drag question

Leven en werken

Slide 4 - Slide

Overstromingstijd
Oogsttijd
Zaaitijd

Slide 5 - Drag question

een sjadoef

Slide 6 - Slide

een scheprad

Slide 7 - Slide


adel en ambtenaren (schrijvers)

farao

slaven

boeren, arbeiders, soldaten

priesters

Slide 8 - Drag question


piramide

hiërogliefen

sarcofaag

mummie

Slide 9 - Drag question

Wat weet je over de Romeinen?

Slide 10 - Mind map

Het Romeinse rijk

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Julius Caesar
- Beroemdste leider van het Romeinse rijk
 - Romeinse Rijk = republiek
- Caesar de generaal
- Strijd om de macht
- Caesar  = dictator
- Moord 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Welke kamer(s) missen we in de Romeinse villa?

Slide 17 - Open question

amfitheater
Colosseum in Rome

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat gebruiken we nu nog altijd

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Link

Riool
Aquaduct

Slide 22 - Slide

Uitdaging
Maak per groep een stevig aquaduct tussen de twee tafels.
Je mag alleen papier gebruiken.

Slide 23 - Slide

De Romeinen spraken Latijn. 
Wij gebruiken nog steeds Latijnse woorden. 
Welke woorden op de volgende pagina komen van de Romeinen?

Slide 24 - Slide

woorden van de Romeinen
woorden niet van de Romeinen

museum

gladiator

datum

toneel

slagerij

theater

villa

Slide 25 - Drag question


amicus

aqua

familia

via

vinum

rosa

luna

fabula

vriend

water

familie

weg

wijn

roos

maan

verhaal

Slide 26 - Drag question

Zou jij graag in de oudheid geleefd hebben?
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Hoe ga je de les studeren?
- Een samenvatting maken?
- Schema op papier / online?
- Flitskaarten maken?
- Een toets voor jezelf / buur?
- ...

Slide 28 - Slide