Antwoorden examenopdrachten H3: Het interbellum

Historisch Overzicht 
vanaf 1900


Het interbellum
Antwoorden examenopdrachten
1 / 10
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Historisch Overzicht 
vanaf 1900


Het interbellum
Antwoorden examenopdrachten

Slide 1 - Slide

Antwoord
Omschrijving 1 hoort bij de Republiek van Weimar. 
Omschrijving 2 hoort bij nazi-Duitsland. 
Omschrijving 3 hoort bij nazi-Duitsland. 
Omschrijving 4 hoort bij nazi-Duitsland. 
Omschrijving 5 hoort bij de Republiek van Weimar.

indien vijf antwoorden juist 2 punten
indien vier of drie antwoorden juist 1 punt
indien minder dan drie antwoorden juist 0 punten

Slide 2 - Slide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):

Duitse filmmakers wilden geen speelfilms maken over een verloren oorlog (die tot frustraties heeft geleid) / wilden de verloren oorlog het liefst zo snel mogelijk vergeten / het onderwerp lag nog te gevoelig. 

In Duitsland leidde het verlies tot veel onvrede / er was sprake van maatschappelijke onrust / er waren veel politieke conflicten over de oorzaken van de verloren oorlog.

Slide 3 - Slide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 

− (de bepalingen van) het Verdrag van Versailles 
− de (parlementaire) democratie/de Republiek van Weimar 
− (extreem) links / de communisten/socialisten/sociaal-democraten 
− de Joden 
− het (groot)kapitaal

per juist antwoord 1

Slide 4 - Slide

Antwoord
In het antwoord moeten twee voorbeelden genoemd worden van democratische grondrechten die niet toegepast werden, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, er was geen eerlijke rechtspraak/er waren showprocessen.

per juist voorbeeld 1

Slide 5 - Slide

Antwoord
B (indoctrinatie en militarisme)

Slide 6 - Slide

Antwoord
2
4
6

Slide 7 - Slide

Antwoord
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om de collectivisatie van de landbouw (of een omschrijving daarvan). Opmerking Het antwoord ‘Vijfjarenplan’ mag niet goed gerekend worden.

Slide 8 - Slide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De mening van de vrouw is opmerkelijk, omdat zij Stalin (als de leider van het land) niet de schuld gaf van haar gevangenschap / zij (ondanks de arrestatie) positief bleef over Stalin 

• Een onderdeel van de politiek van Stalin (als verklaring voor deze opmerkelijke mening) is persoonsverheerlijking / propaganda/indoctrinatie (of een voorbeeld daarvan)

Slide 9 - Slide

Antwoord
D (onze leider volgt het voorbeeld van Lenin)

Slide 10 - Slide