Methodiek les 1

Methodiek en Begeleiden
Les 1
Methodisch werken
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Methodiek en Begeleiden
Les 1
Methodisch werken

Slide 1 - Slide

Introductie lessen Methodiek & Begeleiden
- Het vak Methodiek 
- Opzet vak Methodiek  a.h.v. lesplanner
- Opzet vandaag:
    - Werkproces B-K1-W1
    - Leerdoelen voor vandaag
    - Theorie Methodisch werken

Slide 2 - Slide

Werkproces B-K1-W1:  Inventariseert de ondersteuningsvragen van de cliënt

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: 

- gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, 
- omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, 
- het uitvoeren van observaties en 
- het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s 
   en schriftelijke informatie. 
- Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het 
   (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze 
   verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.

Slide 3 - Slide

Wat was nou ook alweer de naam van dit werkproces?
A
B-K1-W1 Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging
B
B-K1-W1 Inventariseert de ondersteuningsvragen van de cliënt
C
B-K1-W1 Begeleidt een groep cliënten bij een activiteit
D
B-K1-W1 Evalueert de geboden ondersteuning

Slide 4 - Quiz

Leerdoelen

- De student beschrijft wat Methodisch Werken is.
- De student benoemt de Vier Kenmerken van methodisch               werken
 - De student reproduceert de Acht algemene levensterreinen          als basis voor methodisch werken


Slide 5 - Slide

Wat is methodisch werken?
Als je methodisch werkt, dan werk je volgens een methode: volgens een vaste, weldoorgedachte manier om een bepaald doel te bereiken.
  
Methodisch werken betekent “handelen volgens een bepaald patroon”.

Methodisch werken is bewust handelen, volgens 
vooraf geplande stappen of een bepaalde wijze om 
een doel te bereiken.

Slide 6 - Slide

Wat betekent Methodisch werken?
A
Handelen volgens het hoofd van de afdeling
B
Handelen volgens de wet
C
Handelen volgens het boekje
D
Handelen volgens een bepaald patroon

Slide 7 - Quiz

Methodisch werken: 4 kenmerken

Het handelen is:
doelgericht: vooruitkijken en terugkijken.
planmatig: het verloopt volgens van tevoren geplande stappen. 
procesmatig: de verschillende stappen sluiten op elkaar aan. Daarbij wordt     rekening gehouden met het effect dat de ene stap op de andere heeft.
bewust: De uitvoerder weet wat hij doet (planning) en waarom (doel)

Slide 8 - Slide

Kenmerken van methodisch werken
In het Kort:
 - Doelgericht
-  Planmatig
 - Procesmatig
 - Bewust 
 Deze kenmerken vind je ook terug in de organisatie van je verjaardagsfeest.


Slide 9 - Slide

Wat zijn de 4 kenmerken van Methodisch Werken
A
Doelgericht, Bewust, Gedisciplineerd, Systematisch
B
Doelgericht, Procesmatig, Bewust, Gedisciplineerd
C
Doelgericht, Planmatig, Procesmatig, Bewust
D
Doelgericht, Planmatig, Systematisch, Gedisciplineerd

Slide 10 - Quiz

Acht algemene levensterreinen als basis voor methodisch werken
- Huisvesting
- Financiën
- Sociaal functioneren
- Psychisch functioneren
- Zingeving
- Lichamelijk functioneren
- Praktisch functioneren
- Dagbesteding

Slide 11 - Slide

Welke 2 kenmerken horen NIET tot de Acht algemene levensterreinen als basis voor methodisch werken
A
Sociaal functioneren, Psychisch functioneren
B
Wetgeving, Intellectueel functioneren
C
Zingeving, Lichamelijk functioneren
D
Huisvesting, Financiën

Slide 12 - Quiz

Zijn je leerdoelen behaald?
           
            Als je de vragen allemaal goed hebt, 
        dan heb je alle leerdoelen behaald.

Slide 13 - Slide

Tip & Tops

Slide 14 - Mind map