Bespreken grammatica PW

Bienvenidos
1 / 32
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Bienvenidos

Slide 1 - Slide

El programa de hoy
Bespreken grammatica PW
- Imperativo (gebiedende wijs)
- Hay/está/están
- Pretérito Perfecto
Bespreken DSW Periode 2

Slide 2 - Slide

Imperativo (gebiedende wijs)

In het Spaans:
- Bevestigend (afirmativo)
- Ontkennend (negativo)

Slide 3 - Slide

Imperativo afirmativo

tú: jij vorm -s
usted: ar -> e & er/ir -> a
- AR
- ER
- IR
comprar
comer
escribir
compra
come
escribe
usted
compre
coma
escriba

Slide 4 - Slide

Imperativo negativo

tú: usted vorm + s
usted: hetzelfde
-AR
-ER
-IR
comprar
comer
escribir
no compres
no comas
no escribas
usted
no compre
no coma
no escriba

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

No ... (fumar, usted) en la escuela
A
fuma
B
fume
C
fumas
D
fumes

Slide 7 - Quiz

¡No ... (abrir, tú) la ventana, hace frío!
A
abra
B
abre
C
abras
D
abres

Slide 8 - Quiz

No ... (hablar, tú) tanto, por favor.
A
habla
B
hable
C
hablas
D
hables

Slide 9 - Quiz

... (hacer, tú) tus deberes
A
hace
B
haces
C
haz
D
haga

Slide 10 - Quiz

¡No... (beber, usted) tanto café!
A
bebe
B
beba
C
bebes
D
bebas

Slide 11 - Quiz

... (mezclar, usted) los huevos en la sartén.

Slide 12 - Open question

 Verschil hay/está/están
Hay: er is/er zijn
Gebruik je bij:
- onbepaalde lidwoorden (un/una/unos/unas)
- of iets wel of niet bestaat (¿Hay un bar por aqui?)
- bij ontelbare woorden (leche, café, azúcar)

Slide 13 - Slide

Verschil hay/está/están
Está/están
Gebruik je bij:
- Bepaald lidwoord (el/la/los/las)
- Bezittelijk vnw (mi coche, tu mochila)
- Aanwijzend vnw (esta mesa, estos caballos)

Slide 14 - Slide

¿Dónde hay/está/están mis zapatos?
A
hay
B
está
C
están

Slide 15 - Quiz

¿Hay/está/están mucho tráfico en la ciudad?
A
hay
B
está
C
están

Slide 16 - Quiz

No hay/está/están una farmacia en mi barrio.
A
hay
B
está
C
están

Slide 17 - Quiz

¿Dónde hay/está/están el bolígrafo de mi hermana?
A
hay
B
está
C
están

Slide 18 - Quiz

¿Cuántos estudiantes hay/está/están en tu clase?
A
hay
B
está
C
están

Slide 19 - Quiz

¿Hay/está/están tus amigos cerca de aquí?
A
hay
B
está
C
están

Slide 20 - Quiz

El pretérito perfecto
De voltooid tegenwoordige tijd (VTT)
ik ben geweest, ik heb gedaan

Bestaat in het Spaans uit:
- het hulpwerkwoord haber
- voltooid deelwoord

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Pretérito perfecto
Onregelmatige voltooid deelwoorden (participios)
romper (breken) - roto
abrir (openen) - abierto
escribir (schrijven) - escrito
poner (plaatsen) - puesto
ver (zien) - visto
decir (zeggen) - dicho
volver (terugkeren) - vuelto
hacer (doen, maken) - hecho

Slide 23 - Slide

Wederkerende ww in de
pretérito perfecto

Slide 24 - Slide

No... (comer, yo) mucho esta mañana

Slide 25 - Open question

Hoy mi madre... (caerse) de la escalera

Slide 26 - Open question

Nosotros... (romper) la tele por accidente

Slide 27 - Open question

¿Todavía no... (ver, vosotros) la nueva película?

Slide 28 - Open question

Los estudiantes no... (estudiar) mucho hoy

Slide 29 - Open question

Tú ... (lavarse) esta mañana

Slide 30 - Open question

DSW P2
Huiswerk
- in de dsw staat wat iedere week af moet
- kijk dit ook na (zie dsw)!
Daltontaak
- een kort verhaal lezen + de vragen in het werkboek maken
- inleveren week 2
- kom vooral langs in (vak)dalton als je het moeilijk vindt


Slide 31 - Slide

DSW P2
Toetsen/cijfers
- Daltontaak: poesia (week 48)  + werkboek (week 2)
te laat inleveren: 0,5 pt aftrek per dag
- PW Unidades 7 + 8: luisteren, lezen, grammatica & vocabulario (toetsweek)

Slide 32 - Slide