Het arbeidscontract

Het arbeidscontract
Het arbeidscontract
1 / 23
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Het arbeidscontract
Het arbeidscontract

Slide 1 - Slide

Inleiding
Proficiat! Je hebt de job van jouw dromen gevonden en je mag volgende week starten met werken. 

Jouw nieuwe werkgever zal met jou een arbeidsovereenkomst afsluiten. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en jouw werkgever.
Opgelet:
Dit is niet hetzelfde als een arbeidsreglement. Een arbeidsreglement is een document dat algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt en is dus een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsreglement is voor het volledige bedrijf terwijl een arbeidsovereenkomst voor één specifieke werknemer is.

Slide 2 - Slide

Bekijk een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst. Welke zaken worden vermeld?

Slide 3 - Mind map

Inleiding
De arbeidsovereenkomst vermeld:
 • Gegevens werkgever/werknemer
 • Aard van de arbeid
 • Duur van het contract
 • Omvang van de prestatie (wekelijkse arbeidsuren)
 • Loon & andere voordelen
 • Arbeidsreglement
 • Opzegmogelijkheid (ontslag)
 • ...

Slide 4 - Slide

Verschillende soorten
Niet elke arbeidsovereenkomst is dezelfde. Er bestaan heel wat verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Welk soort arbeidsovereenkomst je aangaat hangt af van een aantal factoren:
 • Aard van de arbeid
 • Duur van het contract
 • Omvang van de prestatie

Slide 5 - Slide

1. De aard van de arbeid
Een arbeidsovereenkomst kan verschillen naargelang het werk dat wordt uitgevoerd:
 • Oftewel presteer je voornamelijk handenarbeid
 • Oftewel presteer je voornamelijk geestesarbeid

De aard van de overeenkomst wordt bepaald aan de functie die effectief wordt uitgevoerd en niet aan de hand van hoe de werkgever en werknemer de functie benoemen.

Slide 6 - Slide

Zij die voornamelijk handenarbeid uitvoeren zijn:
A
Arbeider
B
Bediende

Slide 7 - Quiz

Geef een voorbeeld van een arbeider

Slide 8 - Open question

Zij die voornamelijk geestesarbeid uitvoeren zijn:
A
Arbeider
B
Bediende

Slide 9 - Quiz

Geef een voorbeeld van een bediende

Slide 10 - Open question

2. Duur van het contract
 • Onbepaalde duur
 • Bepaalde duur
 • Voor duidelijk omschreven werk
 • Ter vervanging

--> Wat is het verschil?


Slide 11 - Slide

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur

Slide 12 - Open question

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur

Slide 13 - Open question

Arbeidsovereenkomst duidelijk omschreven werk

Slide 14 - Open question

Vervangingsovereenkomst

Slide 15 - Open question

3. Omvang van de prestatie
Een arbeidsovereenkomst kan verschillen naargelang de omvang van de prestatie:
 • Voltijds: een normale (wekelijkse) arbeidsduur die in de onderneming geldt.
 • Deeltijds: een arbeider die vrijwillig en regelmatig een kortere periode dan de normale arbeidsduur in de onderneming werkt.

Slide 16 - Slide

Uit hoeveel werkuren bestaat een voltijdse gemiddeld?
A
36 uur per week
B
38 uur per week
C
40 uur per week
D
42 uur per week

Slide 17 - Quiz

Loonberekening
Wanneer je bij het sollicitatiegesprek vraagt naar het loon dat je zal verdienen, krijg je bijna altijd het brutoloon te horen. Dit is echter niet het loon dat je op jouw rekening krijgt.

Hoeveel jij later zal verdienen hangt af van een aantal factoren:
 • Sector
 • Anciënniteit
 • Gezinssituatie


Slide 18 - Slide

Loonberekening
Het loon dat in jouw arbeidscontract staat is jouw brutoloon. Het brutoloon is niet het bedrag dat uiteindelijk op jouw bankrekening komt te staan. Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ) afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden (bedrijfsvoorheffing). Wat overblijft is je nettoloon.
 • RSZ = 13,07% van het brutoloon
 • Bedrijfsvoorheffing = bij iedereen anders, werkgever kiest zelf hoeveel hij afhoudt

Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je kinderen ten laste hebt, worden er minder belastingen afgetrokken en is jouw nettoloon hoger dan dat van iemand anders die bruto precies evenveel verdient als jij, maar die geen persoon ten laste heeft. 

Slide 19 - Slide

Loonberekening
Hoeveel bedrijfsvoorheffing van jouw belastbaar loon wordt afgehouden hangt af van jouw persoonlijke situatie en is dus bij iedereen anders.

Enkele elementen waarmee rekening gehouden wordt:
 • Jouw belastbaar loon
 • Personen ten laste (bijvoorbeeld kinderen, mensen met een beperking,...)
 • Gehuwd/wettelijk samenwonend of niet

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Loonberekening
Voorbeeld:
Jan verdient bruto 3 780 euro. Zijn werkgever houdt 28% bedrijfsvoorheffing af.
Brutoloon
3 780 euro
RSZ-bijdrage
494,05 euro (3 780 : 100 x 13,07)
Belastbaar loon
3 285,95 euro (3 780 - 494,05)
Bedrijfsvoorheffing
920,07 euro (3 285,95 : 100 x 28)
Nettoloon
2 365,88 euro (3 285,95 - 920,07)

Slide 22 - Slide

Loonberekening
Een jobstudent moet minder geld afgeven aan de belastingen dan een gewone werknemer. Een gewone werknemer wordt bijna voor 40% van zijn of haar salaris belast, terwijl jobstudenten geen belasting betalen op hun salaris. Jobstudenten betalen enkel 2,71 % van aan RSZ- bijdrage.


Uitzondering = studentenloon
Opgelet:
Een student kan onbelast slechts 600 uur werken! Een student kan zeker meer dan 600 uur werken, maar in dat geval vallen de fiscale voordelen voor jou wel weg.

Slide 23 - Slide