Tijdvak 8 modern imperialisme

1 / 34
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Industriële Revolutie en Nationalisme verbonden zijn met Modern Imperialisme

Slide 3 - Slide

Modern imperialisme

Slide 4 - Mind map

Wat? 


 • = het overheersen van andere volken en gebieden / het vormen van een groot wereldrijk

Slide 5 - Slide

Wanneer? 
 • = imperialisme door de Europese landen vanaf de 19e eeuw

Slide 6 - Slide

De economische sprong van
 Europa
1. De Industriële Revolutie
2. Nationalisme
3. Modern Imperialisme

Slide 7 - Slide

Grijpt in elkaar
Modern imperialisme, oorzaken: 
 • Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig 
 • Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)  
 • Ideële motieven: missie/zending en 'white man's burden'

Slide 8 - Slide

Rond 1700
Rond 1900
Wat valt op?

Slide 9 - Slide

Dus: de motieven voor Modern Imperialisme
Economisch:
1) Grondstoffen
2) Afzetmarkt
Politiek:
3) Machtsvertoon
Cultureel
4) Europese superioriteit


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Afrika
 • West-Europese staten richten zich op gebieden in Afrika >
 • spanningen tussen Europese landen >
 • Conferentie van Berlijn (1884-85): 
 • initiatief Bismarck
 • Afrika wordt verdeeld
 • Europese oorlog wordt voorkomen tot 1914

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Modern imperialisme in Azië

Slide 16 - Slide

Azië
 • Engeland breidt bezit in India uit 
 • Nederland verovert geheel Ned-Indië in de Atjeh-oorlog (1873-1903)
 • Frankrijk verovert  Indochina (Vietnam, Laos en Cambodja)
 • Amerika verslaat Spanje (1898, Cuba) en verwerft de Filippijnen (!!)

Slide 17 - Slide

Nederlands-Indië
 • Voor 1870 inheemse vorsten nog aan de macht
 • Na 1870 begon NL met onderwerpen van de eilanden
 • Lombok-expeditie en Atjeh oorlog

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Hendrik Colijn
Na den 8e aanval  bleven eenige weinigen over, die genade vroegen, ik geloof 13. De soldaten keken mij vragend aan. Een 30-tal mijner manschappen was dood of gewond. Ik keerde mij naar achteren om een sigaar op te steken. Eenige hartverscheurende kreten klonken en toen ik mij omdraaide waren ook die 13 dood. 

Slide 20 - Slide

Hendrik Colijn
Aan Balische zijde vochten vrouwen mee, soms zelfs met kinderen aan de hand. Ik heb er een gezien die met een kind van 1/2 jaar op den linker arm, en een lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel doodde moeder en kind. We mochten geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten en ze zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk maar het kon niet anders.

Slide 21 - Slide

De gevolgen van Modern Imperialisme

•Politiek:  
1. direct/ indirect bestuur 
•Economisch: 
2. cultuurstelsel e.d.Cultureel
3. verdeel en heers
en verder
4. willekeurige grenzen
5. infrastructuur en onderwijs


Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Wie is de 'schoolmeester'?
A
Uncle Tom
B
Uncle John
C
Uncle Sam
D
Uncle Donald

Slide 25 - Quiz

Slide 26 - Slide

Wie krijgt er geen les ?
A
de zwarte Amerikaan
B
de blanke Amerikaan
C
de indiaan
D
de Zuid-Amerikaan

Slide 27 - Quiz

Modern imperialisme

Slide 28 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme zie je in deze prent?
A
afzetmarkten
B
macht
C
beschaven
D
grondstoffen

Slide 29 - Quiz

Slide 30 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme wordt hier vooral bekritiseerd?
A
Economie
B
Politiek
C
Cultuur
D
Alle drie

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Slide

Welk verbanden waren er tussen modern imperialisme en industrialisatie?

Slide 33 - Open question

Leg met het voorbeeld uit de bron uit welk verband er was tussen modern imperialisme en (agressief) nationalisme

Slide 34 - Open question